Kariyer Hikayeleri-3

Değerli SANKO Üniversitesi Ailesi,

Kariyer Yönlendirme Birimi tarafından 26.04.2021 Pazartesi günü 12.00-13.00 saatleri arasında Kariyer Hikayeleri-SANKO Üniversitesi Öğrencileri Mezunlarla buluşuyor etkinliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüz ile gerçekleştireceğiz.

Katılımlarınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

Katılım Linki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI5YTU4Y2MtMTY0NC00ODZhLWE1NGQtOGZlOGM2YTY4YzA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22da975c12-d9a8-4055-b140-6002be5ac914%22%2c%22Oid%22%3a%22056daee4-b901-400b-b639-5491dc25bd76%22%7d