“Çanakkale Savaşlarında Sağlık Hizmetleri” konulu sanal konferans

Değerli SANKO Üniversitesi Ailesi,

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106’ncı yıl dönümü ve Şehitleri Anma etkinlikleri çerçevesinde,  Edebiyat Kulübü tarafından  18 Mart 2021 Perşembe (bugün)  günü saat 18.00’ de Öğretim Görevlisi Didem KARAYAKUPOĞLU moderatörlüğünde, Ortak Dersler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin A. SIRMALI hocamızın konuşmacı olacağı “Çanakkale Savaşlarında Sağlık Hizmetleri” konulu sanal konferans gerçekleştirilecektir.

Katılımlarınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

Katılım Linki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzI3ZTM1MDAtMGY0My00NDhkLTk4YjYtMWY4NjBlNWVjYTEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e3fadac-099e-447d-b6a1-992a6062a8f2%22%2c%22Oid%22%3a%22c9acd67d-05b9-4a3a-a473-841634e9cf2e%22%7d