General Secretariat

Genel Sekreter, Üniversite idari yapılanmasının en üst makamıdır ve bu yapılanmanın çalışmalarında, denetim ve kontrolünde Rektöre karşı sorumludur. Ayrıca Genel Sekreter, Üniversite Mütevelli Heyeti, Senatosu ve Yönetim Kurulunun oy hakkı olmaksızın raportör üyesidir. Genel Sekreter idari yapılanmaya ait görevleriyle birlikte, kendisi ve bağlı birimleri aracılığı ile aşağıdaki görevleri de yerine getirir:

 • 1. Üniversite Mütevelli Heyet, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunda oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan karaların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak
 • 2. Üniversite idare teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasının sağlamak. Belirtilen kanun ve yönetmelikler hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve onların çizdiği politikalar çerçevesinde görevlerini yürütmek
 • 3. Üniversite Mütevelli Heyeti, Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararlarının Üniversiteye bağlı birimlere iletmek
 • 4. Kendisine bağlı birimler aracılığıyla Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek.
 • 5. Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak
 • 6. Üniversitenin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak
 • 7. Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
 • 8. Mütevelli Heyet, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu gündemlerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak
 • 9. Üniversitenin yıllık bütçe çalışmalarını yürütmek ve bununla ilgili birimleri koordine etmek
 • 10. Mütevelli Heyet, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlandırmak
 • 11. Basın ve Halkla İlişkiler ile Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerinin düzenlenmesini sağlamak
 • 12. Kanun, Tüzük, Yönetmelikler çerçevesinde Mütevelli Heyet, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Rektörün vereceği diğer görevleri yerine getirmek
Adı Soyadı Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM
Görevi Secretary General
Telefon (Dahili) 0342 211 65 00
E-Posta genelsekreterlik@sanko.edu.tr
Adı Soyadı Selmin DİKEN
Görevi Assistant of Secretary General
Telefon (Dahili) 0342 211 65 00
E-Posta genelsekreterlik@sanko.com.tr
Adı Soyadı Derya TAŞLIARMUT
Görevi Secretary General Executive Assistant
Telefon (Dahili) 0342 211 65 00
E-Posta dtasliarmut@sanko.edu.tr