Purchasing

Üniversite içindeki tüm birimlerle ve piyasada yer alan sektörlerle etkileşim içinde olarak, tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu her türlü ögeyi, en uygun fiyattan alma ve kalite temin etmektir. Üniversitenin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde anlama ve hizmet veya ürünü doğru zamanda ve doğru fiyattan alma işlevini üstlenerek; Üniversitenin hedeflerinin açıklanması, adil rekabet koşulları, doğruluk ve şeffaf olma ilkeleri ile bütçenin etkin kullanılması ve kaliteli ürünün uygun fiyata alınması ile ihtiyaç duyulan tüm ürün ve hizmetleri zamanında almakla yükümlüdür.

Görev Tanımları