SANKO Ünv. Usul ve Esasları

Publish Date: 07/05/2019

Tıp Fakültesi Sınav Uygulama ve Yürütme Esasları
Öğretim Elemanı Ders Verme Performansı İzleme ve Değerlendirme Sisteminde Uygulanacak Usul ve Esaslar
SBE Yüksek Lisans Usul ve Esasları                                                                                                                                                                                                                                                                            Covid-19 Pandemi  Sürecinde Uzaktan Öğretim Ölçme ve Değerlendirmeye  İlişkin  Usul ve Esaslar