İŞKUR AKADEMİK ÇALIŞMA PROGRAMI

Yayınlanma Tarihi: 07/04/2021

İŞKUR tarafından Akademik Çalışma Programı (AÇP) hayata geçirilmiştir. Program ile çalışma hayatı ve istihdam alanında akademik yayın sayısının arttırılması, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesi ve akademik çalışmaların sonuçlarının iş gücü piyasasına uyarlanarak yeni politikaların oluşturulmasına katkı sağlanması  hedeflenmektedir.

Bu kapsamda başarılı olarak belirlenen çalışmalar için lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL ve doktora öğrencilerine 7.500 TL destek sağlanacaktır. İŞKUR’un sağlayacağı destekten faydalanmak isteyenler  başvurularını 15 Mart – 14 Nisan 2021 tarihleri arasında akademi.iskur.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Detaylı bilgi için 0342 322 0343/727 numaralı telefondan İŞKUR’a ulaşabilirsiniz.