Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı | Akademik Kadro | Sevim Eda Öğüt

Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Arş. Gör.
Sevim Eda Öğüt
Telefon: 0342 211 65 00