Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı | Akademik Kadro | İbrahim Halil ÖZTÜRK

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi
İbrahim Halil ÖZTÜRK
Telefon: 0342 211 50 00