Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı | Akademik Kadro | İbrahim Halil ÖZTÜRK

Dahili Tıp Bilimleri
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi
İbrahim Halil ÖZTÜRK
Telefon: 0342 211 50 00