Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı | Akademik Kadro | Fatma Elif YILDIRIM

Dahili Tıp Bilimleri
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi
Fatma Elif YILDIRIM
Telefon: 0342 211 50 00