Bilimsel Araştırma Projeleri

Kuruluş Amacı:

Üniversitenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilginin üretimi ve yayılmasına destek sağlamak. Araştırmacıların akademik yaşamlarını kolaylaştırmak ve bu yolla üniversitenin toplumsal etkinliği ve saygınlığını arttırmak.

Yapılan İşin Niteliği:

Üniversitenin araştırmacılarının görev aldığı, yetkili organlarınca onaylanan, kısmen veya tamamen Üniversitenin öz kaynakları ile veya ulusal/uluslararası kurum/kuruluşlarca desteklenen bilimsel araştırma, geliştirme, uygulama projelerinin desteklenmesi, hazırlanması, yürütülmesi, raporlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

BAP Başvuru Formları

 

2022-2023 Akademik Yıl BAP Başvuruları Başladı

2022-2023 Akademik Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Başvuruları başlamıştır. Başvurular Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisine şahsen yapılacak olup

31 Ocak 2023 tarihine kadar kabul edilecektir.