Akademik

Akademik

Erasmus Programı kapsamında hareketlilik gerçekleştirecek/gerçekleştiren Öğretim Elemanlarımızın, aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak hazırlaması ve Dış İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğüne iletmesi gerekmektedir:

  1. Yurt Dışına Gitmeden Önce Hazırlanması Gereken Evraklar:
  2. Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasının (Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching) taraflarca imzalanmış orijinalleri
  3. Davet Mektubu
  4. Herhangi bir kamu bankasından sözleşme imzalanmadan önce açılan € (Avro) hesap bilgileri
  5. Üniversite ve Öğretim Elemanı arasında imzalanan Erasmus Hibe Sözleşmesi
  1. Yurt Dışından Döndükten Sonra Teslim Edilmesi Gereken Evraklar:
  2. Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasının (Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching) taraflarca imzalanmış ıslak imzalı halleri
  3. Katılım Belgesi (Öğretim Elemanı tarafından hareketlilikte bulunduğu üniversiteden alınacak; kaç gün, kaç saat ders verildiğini gösteren hareketliliğin son günü tarihli olacak şekilde ıslak imzalı ve mühürlü belge)
  4. Pasaport kimlik sayfası ve giriş-çıkış mühürlerinin yer aldığı sayfanın fotokopisi
  5. Uçuş kartı veya otobüs bileti

Önemli Not: Hibe ödemenizin ilk bölümü olan %80’lik dilimin yurt dışına gidiş öncesinde hesabınıza aktarılması için lütfen hareketliliğinizin başlamasından en az 15 gün önce başvurunuzu eksiksiz olarak yapınız. Geriye kalan %20’lik hibe ödemesi ise hareketliliğinizin başarıyla gerçekleşmesi sonrasında yapılacaktır. Ödeme ders verdiğiniz günler hesaplanarak yapılacaktır.