Akademik/İdari Personel ve Öğrenci Değişim ve İş Birliği Komisyonu Üyeleri

Başkan

Doç. Dr. Tuba DENKÇEKEN

 

Başkan Yrd.

Prof. Dr. Ayşe Münife NEYAL

 

Raportör

Deniz Gül ÖZKILIÇ

 

Üye

Doç. Dr. Erdal UYSAL

 

Üye

Doç. Dr. Elif ONUR

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Tuba USTAOĞLU

 

Üye

Doç. Dr. Üyesi Sibel POLAT OLCA

 

Üye

Öğr. Gör. Aslı GEÇİM

 

Öğrenci Temsilcisi

İdil ALTAN