Akademik Birim Koordinatörleri

Doç. Dr. Tuba DENKÇEKEN

Tıp Fakültesi Akademik Birim Koordinatörü

 

Doç. Dr. Sibel POLAT OLCA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Birim Koordinatörü

 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice GÜZEL

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Akademik Birim Koordinatörü

 

Öğr. Gör. Dr. Ferdi DOĞANAY

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Akademik Birim Koordinatörü