Birim Koordinatörleri

Prof. Dr. Eyüp İlker SAYGILI

Tıp Fakültesi Birim Koordinatörü

 

Dr. Öğr. Üyesi Sibel POLAT OLCA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Birim Koordinatörü

 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice GÜZEL

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Birim Koordinatörü

 

Öğr. Gör. Ferdi DOĞANAY

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Birim Koordinatörü