Formlar

ENS.FRM.001-Kontenjan Talep Formu

ENS.FRM.002-Açılacak Dersler Formu

ENS.FRM.003-Danışman Atama-Değişikliği Formu

ENS.FRM.004-Anket-Uygulama İzin Formu

ENS.FRM.005-Giriş Sınavı Jüri Öneri Formu

ENS.FRM.006-Giriş Sınavı Jüri Tutanağı Formu

ENS.FRM.007-Giriş Sınavı Değerlendirme Formu

ENS.FRM.008-Kayıt Silme Talep Formu

ENS.FRM.009-Muafiyet ve İntibak Başvuru Formu

ENS.FRM.010-Mezuniyet İlişik Kesme Formu

ENS.FRM.011-Geçici Mezuniyet Belgesi İstem Formu

ENS.FRM.012-Özel Öğrenci Formu

ENS.FRM.013-Kayıt Dondurma Talep Formu

ENS.FRM.014-Seminer Değerlendirme Formu

ENS.FRM.015-Seminer Değerlendirme Tutanak Formu

ENS.FRM.016-Tez Öneri Formu

ENS.FRM.017-Tez Biçimsel Değerlendirme Formu

ENS.FRM.018-İntihal Ön Rapor Formu (Danışman-Öğrenci)

ENS.FRM.019-Nihai İntihal Raporu Formu

ENS.FRM.020-Tez Savunma Sınav Jürisi Öneri Formu

ENS.FRM.021-Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu

ENS.FRM.022-Tez İnceleme ve Kişisel Rapor Formu

ENS.FRM.023-Tez Süresi Uzatma Başvuru Formu

ENS.FRM.024-Tez Sınavı Jüri Ücret Beyan Formu

ENS.FRM.025-Tez Teslim Formu

ENS.FRM.026-Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu

ENS.FRM.027-Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

ENS.FRM.028-Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı

ENS.FRM.029-Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı

ENS.FRM.030-Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı

ENS.FRM.031-Doktora Yeterlik Sınav Sonucu

ENS.FRM.032-Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Ücret Beyan Formu

ENS.FRM.033-Tez İzleme Komitesi (TİK) Öneri Formu

ENS.FRM.034-Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Değerlendirme Formu

ENS.FRM.035-Toplantı Tarihi Bildirim Formu

ENS.FRM.036-Tez Danışmanlık Ücret Beyan Formu

ENS.FRM.037-Katılım Kağıdı

ENS.FRM.038-Soruları ve Cevapları

ENS.FRM.039-Sorular ve Cevap Anahtarı

ENS.FRM.040-Cevap Kağıdı

ENS.FRM.041 Tez İnceleme ve Değerlendirme Başvuru Formu

ENS.FRM.042 Tez İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Rapor Formu

ENS.FRM.043 Lisansüstü Tezlerin Erişime Açılmasını Erteleme Talep Formu