Burslar ve İndirimler

BURSLAR

  • Biyoistatistik Doktora programına kayıt yaptıran 1 (bir) öğrenciye; giriş sınavı başarı notu 90-100 ise %100 (tam) burs, başarı notu 85-89 ise %50 burs verilecektir.
  • Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans programına ve Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler Tezli Yüksek Lisans programına en az 3 (üç) kişinin kayıt yaptırması koşulu ile sadece 1 (bir) öğrenciye; giriş sınavı başarı notu 90-100 ise %100 (tam) burs verilecektir.
  • Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin en çok %20’sine talep etmeleri halinde ve giriş sınavı başarı notu sıralamalarına göre; haftada en az 10 saat ilgili oldukları anabilim dalı ve/veya fakültenin eğitim-öğretim faaliyetlerine destek sağlamaları koşulu ile %100 (tam) burs verilecektir.                                                                         
    •                                                                                                   İNDİRİMLER
  • Şehit ve Gazi çocuklarına durumlarını belgelendirme şartıyla  eğitim öğretim ücretinden % 50 indirim yapılacaktır.
  • SANKO Üniversitesi personeline ve SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi personeline lisansüstü programlara kabul edilmeleri halinde öğrenim ücreti üzerinden %25 indirim uygulanır.
  • SANKO Üniversitesi lisans programlarından mezun olan öğrencilere, lisansüstü programlara kabul edilmeleri halinde öğrenim ücreti üzerinden %25 indirim uygulanır.