Enstitü Müdürünün Mesajı

18 Nisan 2019 tarih ve 30749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 17/04/2019 tarih ve 968 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci Maddesi gereğince Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüleri kapatılarak, Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. Enstitümüz, günümüzün teknolojik gelişmelerine uyum sağlayan, bu gelişmeleri tıp ve diğer disiplinler ile başarılı bir şekilde harmanlayan, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısındaki öğrencilere lisansüstü eğitim vererek, toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir. Bu amaçla, üniversitemizde sağlık alanında açılan lisansüstü programlar, temel ve klinik bilimler arasında ilişki kurarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Enstitümüz, her geçen gün sayıları artan lisansüstü programlarıyla, bölgemizin seçkin eğitim kurumları arasında yerini almaktadır. Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvurarak, hedeflerimizi bizimle paylaşacak ve bu hedeflere bizimle birlikte ulaşmaya istekli tüm lisansüstü öğrenci adaylarını Lisansüstü Eğitim Enstitümüze aramıza katılmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Ayşen BAYRAM
Enstitü Müdürü