Formlar

ENS.FRM.001-Kontenjan Talep Formu

ENS.FRM.002-Açılacak Dersler Formu

ENS.FRM.003-Danışman Atama-Değişikliği Formu

ENS.FRM.004-Anket-Uygulama İzin Formu

ENS.FRM.005-Giriş Sınavı Jüri Öneri Formu

ENS.FRM.006-Giriş Sınavı Jüri Tutanağı Formu

ENS.FRM.007-Giriş Sınavı Değerlendirme Formu

ENS.FRM.008-Kayıt Silme Talep Formu

ENS.FRM.009-Muafiyet ve İntibak Başvuru Formu

ENS.FRM.010-Mezuniyet İlişik Kesme Formu

ENS.FRM.011-Geçici Mezuniyet Belgesi İstem Formu

ENS.FRM.012-Özel Öğrenci Formu

ENS.FRM.013-Kayıt Dondurma Talep Formu

ENS.FRM.014-Seminer Değerlendirme Formu

ENS.FRM.015-Seminer Değerlendirme Tutanak Formu

ENS.FRM.016-Tez Öneri Formu

ENS.FRM.017-Tez Biçimsel Değerlendirme Formu

ENS.FRM.018-İntihal Ön Rapor Formu (Danışman-Öğrenci)

ENS.FRM.019-Nihai İntihal Raporu Formu

ENS.FRM.020-Tez Savunma Sınav Jürisi Öneri Formu

ENS.FRM.021-Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu

ENS.FRM.022-Tez İnceleme ve Kişisel Rapor Formu

ENS.FRM.023-Tez Süresi Uzatma Başvuru Formu

ENS.FRM.024-Tez Sınavı Jüri Ücret Beyan Formu

ENS.FRM.025-Tez Teslim Formu

ENS.FRM.026-Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu

ENS.FRM.027-Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

ENS.FRM.028-Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı

ENS.FRM.029-Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı

ENS.FRM.030-Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı

ENS.FRM.031-Doktora Yeterlik Sınav Sonucu

ENS.FRM.032-Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Ücret Beyan Formu

ENS.FRM.033-Tez İzleme Komitesi (TİK) Öneri Formu

ENS.FRM.034-Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Değerlendirme Formu

ENS.FRM.035-Toplantı Tarihi Bildirim Formu

ENS.FRM.036-Tez Danışmanlık Ücret Beyan Formu

ENS.FRM.037-Katılım Kağıdı

ENS.FRM.038-Soruları ve Cevapları

ENS.FRM.039-Sorular ve Cevap Anahtarı

ENS.FRM.040-Cevap Kağıdı

ENS.FRM.041 Tez İnceleme ve Değerlendirme Başvuru Formu

ENS.FRM.042 Tez İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Rapor Formu

ENS.FRM.043 Lisansüstü Tezlerin Erişime Açılmasını Erteleme Talep Formu

ENS.FRM.044 Makale Sunum Değerlendirme Formu

ENS.FRM.045 Teorik Konu Sunum Değerlendirme Formu