Genel Bilgiler

Yayınlanma Tarihi: 30/05/2019

Üniversitemiz günümüzün teknolojik gelişmelerine uyum sağlayan, bu gelişmeleri tıp ve diğer disiplinlerile başarılı bir şekilde harmanlayan, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısındaki öğrencilerelisansüstü eğitim vererek, toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görevedinmiştir. Bu amaçla, üniversitemizde sağlık alanında açılan lisansüstü programlar, temel ve klinikbilimler arasında ilişki kurarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir. SANKO Üniversitesi,her geçen gün sayıları artan lisansüstü programlarıyla, bölgemizin seçkin eğitim kurumları arasında yerinialmaktadır. Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde “Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans” vemultidisipliner bir program olan “Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans” programları 2015 yılından bu yanaeğitim vermektedir. Enstitümüzde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yeni yüksek lisans ve doktoraprogramları açılmıştır. Bu programlar sağlık alanında, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli YüksekLisans” programı ile Türkiye’deki Vakıf Ünivesitelerinde ilk ve tek olan “Biyoistatistik Doktora”programıdır. Enstitümüzde fen bilimleri alanında ise Türkiye’de bir ilk olarak disiplinerarası nitelikte“Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmıştır. Bu program ilehastalıkların teşhis, tedavi ve takip aşamalarında kullanılabilecek cihaz ve ürünlerin araştırma vegeliştirme süreçleri, bu süreçlere katkıda bulunabilecek tasarım ve yazılım çalışmaları üzerineyoğunlaşmış uluslararası camiada söz sahibi olacak inovatif bakış açısına sahip bilim insanları yetiştirmekamaç edinilmiştir.