Başvuru ve Kabul Koşulları

Yayınlanma Tarihi: 30/05/2019
PROGRAM BAŞVURU KABUL KOŞULLARI
BİYOİSTATİSTİK DOKTORA * Biyoistatistik Yüksek Lisans, İstatistik Yüksek Lisans veya Tıp Fakültesi diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* ALES Sayısal puanı en az 70 veya TUS Temel Tıp puanı en az 60 olmalıdır.
* Yabancı dil puanı en az 60 olmalıdır.
* Doktora giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 70 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES veya TUS Temel Tıp puanının %50’si, yüksek lisans puanının %20’si, doktora giriş sınavının %30’u alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 70 olmalıdır.
HEMŞİRELİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS * Hemşirelik ya da Sağlık Memurluğu programlarından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON TEZLİ
YÜKSEK LİSANS
* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
MOLEKÜLER TIP TEZLİ YÜKSEK LİSANS * Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Beslenme ve Diyetetik, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyokimya, Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik  programlarından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.