Başvuru ve Kabul Koşulları

PROGRAM BAŞVURU KABUL KOŞULLARI
BİYOİSTATİSTİK DOKTORA * Biyoistatistik Yüksek Lisans, İstatistik Yüksek Lisans veya Tıp Fakültesi diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* ALES Sayısal puanı en az 70 veya TUS Temel Tıp puanı en az 60 olmalıdır.
* Yabancı dil puanı en az 55 olmalıdır.
* Doktora giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 70 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES veya TUS Temel Tıp puanının %50’si, yüksek lisans puanının %20’si, doktora giriş sınavının %30’u alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 70 olmalıdır.
ANATOMİ DOKTORA * Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokullarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu mezunu olup Anatomi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilecektir.
* ALES Sayısal puanı en az 55 veya TUS Temel Tıp puanı en az 50 olmalıdır.
* Yabancı dil puanı en az 55 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES veya TUS Temel Tıp puanının %50’si, tezli yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u, hazırlık sınıfları hariç 10 yarıyıl süreli lisans eğitimi mezunları (diş hekimliği mezunları) için ise lisans mezuniyet notunun %30’u ile giriş sınavının yazılı sınav aşaması %10 ve sözlü sınav aşaması %10 olacak şekilde toplam %20’sinin toplamının en az 70 puan olması ve giriş sınavından da en az 70 puan almak şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.
HEMŞİRELİK

 TEZLİ YÜKSEK LİSANS

* Hemşirelik ya da Sağlık Memurluğu programlarından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
MOLEKÜLER TIP

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

* Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fakültelerinin veya Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyokimya, Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Tarımsal Biyoteknoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Biyoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
BİYOLOJİK VE BİYOMEDİKAL BİLİMLER TEZLİ YÜKSEK LİSANS * Tıp, Tıp Mühendisliği, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Polimer Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyokimya, Biyoloji, Kimya ve Fizik programlarından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

* Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Hemşirelik ve Beslenme ve Diyetetik programlarından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
*  ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.

* Yurtdışından öğrenci kabulü için Genel başarı notu; giriş sınavından aldığı notun %60’ı ve lisans not ortalamasının %40’ı alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.

BESLENME VE DİYETETİK  TEZLİ YÜKSEK LİSANS *  Beslenme ve Diyetetik programlarından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
*  ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
TIBBİ BİYOKİMYA

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

* Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fen Edebiyat, Eğitim ve Fen Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik programlarından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.