Misyon ve Vizyon

Misyon

SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

Vizyon

SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak sağlık alanında hedefimiz, bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder öğrenciler yetiştirmek, yaşam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol almak, stratejik hedeflerine ulaşmak üzere üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, lider ve sürekli gelişen ve yenilenen bir enstitü olmaktır.