Tanıtım

Hemşirelik Bölümü, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan üç bölümden biridir.  Bölümümüzde Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği ve Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı olmak üzere sekiz anabilim dalı bulunmaktadır. Eğitim süresi dört yıl olan hemşirelik bölümüne, lise ve dengi okullardan mezun olan öğrenciler, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavından aldıkları sayısal puan ile kabul edilmektedir. Eğitim süreci içerisinde hemşirelik mesleğine ilişkin teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra temel bilimler (Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Farmakoloji vb.) ve sosyal bilimlerden de (Sosyoloji, Psikoloji vb.) dersler verilmektedir. Meslek derslerinin uygulamaları derslerin içeriğine göre; mesleki beceri laboratuvarında, hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, toplum ve ruh sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezleri, KETEM ve huzurevlerinde yapılmaktadır. SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesinin tüm birimleri öğrencilerimizin uygulama becerilerinin geliştirilmesinde oldukça önemli katkılar sağlamaktadır.

Bölümümüz eğitime başladığı ilk günden itibaren çalışmalarını ve gelişmelerini sürdürmeye devam etmekte ve bu anlayışla; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, bakımı ve tedavisine katkı sağlayan sağlık profesyonelleri yetiştirmektedir. Mezunlarımız birçok alanda ve farklı görevlerde hizmet vererek, toplum sağlığına ve bilime katkı sağlamaktadır.

 

Sayılar

Öğretim Elemanı Sayısı

Profesör 2
Doçent 1
Doktor Öğretim Üyesi 2
Öğretim Görevlisi 1
Araştırma Görevlisi 4

   

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları

Sınıf Öğrenci Sayısı
1.        86
2.        81
3.        50
4.        73