Komite ve Komisyonlar

Yayınlanma Tarihi: 01/10/2020

KOMİTELER

Hemşirelik Eğitim ve Müfredat Komitesi

Hemşirelik Bölümü eğitim-öğretim faaliyetlerinin SANKO Üniversitesi Eğitim Komisyonu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Komisyonu ve bölüm öğrencileri ile iş birliği içerisinde planlanmasını, değerlendirilmesini ve iyileştirilmesini amaçlar.

Başkan

Prof. Dr. Nimet OVAYOLU

Raportör

Öğr. Gör. Zeynep DOĞAN

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Sibel POLAT

Arş. Gör. Tuğba YAVUZ

Sınıf Temsilcileri ve Yardımcıları

 

Mezuniyet /Transkript Komitesi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün mezuniyet durumundaki öğrencilerinin transkript durumlarının SANKO Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Ölçme ve Değerlendirme Yönergesine göre incelenmesi ve olası aksaklıkların düzeltilmesini ve mezun olacak öğrenciler için yapılacak mezuniyet törenlerinin belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesini sağlar.

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Selver GÜLER

Üyeler

Mezuniyet

Öğr. Gör. Dr. Emine BAŞ

Transkript

Öğr. Gör. Zeynep DOĞAN

Öğr. Gör. Mustafa KAVAK

Arş. Gör. Sinem BEBEK

  1. ve 4. sınıf temsilcileri ve/veya öğrenci

 

Mezun İzlem Komitesi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden mezun öğrencilerin akademik gelişimlerini, istihdam durumlarını ve karşılaştıkları sorunları izler. Mezun öğrencilerin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak eğitim-öğretim konusunda geliştirilmesi gerektiği düşünülen konular üzerinde çalışır.

Başkan

Dr. Hatice GÜZEL

Raportör

Arş. Gör. Sinem BEBEK

 

Akreditasyon Komitesi

SANKO Üniversitesi Hemşirelik bölümünün eğitim-öğretim kalitesinin geliştirilmesine, nitelikli, bilimsel açıdan donanımlı ve etik değerlere sahip sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesine katkı sağlar.

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Selver GÜLER

Raportör

Öğr. Gör. Mustafa KAVAK

Üyeler

Prof. Dr. Nimet OVAYOLU

Dr. Öğr. Üyesi Meryem KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Sibel POLAT

Öğr. Gör. Dr. Emine BAŞ

Öğr. Gör. Zeynep DOĞAN

Dr. Hatice GÜZEL

Arş. Gör. Ebru KARAASLAN

Arş. Gör. Mehmet DÜNDAR

Arş. Gör. Tuğba YAVUZ

Arş. Gör. Sinem BEBEK

Fakülte sekreteri Asiye DOĞANYILMAZ

Bölüm sekreteri Bekir ÇİFTÇİ

Sınıf Temsilcileri/Yardımcıları

 

Tanıtım ve Web Sayfasının Düzenlenmesi Komitesi

SANKO Üniversitesi Hemşirelik Bölümünün sosyal/ kültürel/bilimsel faaliyetlerine yönelik tanıtımların planlanması, yürütülmesi ve web sayfasının takibini sağlar.

Başkan

Dr. Hatice GÜZEL

Raportör

Arş. Gör. Ebru KARAASLAN

 

Bilimsel, Sosyal Faaliyetler, Öğrenci Toplulukları Komitesi

Bilimsel gelişmeleri gözden geçirmek, belli bir konu ile ilgili yeni bilgiler vermek amacı ile sempozyum, kongre, çalıştay, hemşirelik haftası etkinlikleri ve seminer gibi bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesini sağlar.

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Meryem KILIÇ

Raportör

Arş. Gör. Ebru KARAASLAN

Üyeler

Dr. Hatice GÜZEL

Arş. Gör. Mehmet DÜNDAR

Kanserle savaş kulüp başkanı/yardımcısı

Diyabet kulübü başkanı/yardımcısı

Sosyal Sorumluluk kulübü başkanı/yardımcısı

Sınıf Temsilcileri/Yardımcıları

 

Ölçme ve Değerlendirme Komitesi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü sınavları ile ilgili ölçme değerlendirme sürecinin planlanması ve yürütülmesini sağlar.

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Sibel POLAT

Raportör

Arş. Gör. Mehmet DÜNDAR

Üyeler

Prof. Dr. Nimet OVAYOLU

Dr. Öğr. Üyesi Meryem KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Selver Güler

Arş. Gör. Tuğba YAVUZ

Arş. Gör. Sinem BEBEK

 

Bölüm Kalite Komitesi

SANKO Üniversitesi kalite değerlendirme ve kalite güvencesi çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi konusunda Hemşirelik Bölümü tarafından yapılması gereken hazırlıkların Kalite Koordinatörlüğü ile uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi Sibel POLAT

Raportör

Arş. Gör. Tuğba YAVUZ

Üyeler

Öğr. Gör. Dr. Emine BAŞ

Öğr. Gör. Zeynep DOĞAN

Dr. Hatice GÜZEL

 

Muafiyet İntibak ve Yatay Geçiş Değerlendirme Komitesi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümüne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, diğer Yükseköğretim Kurumundan aldığı derslerin muafiyet/kredi transfer ve intibak işlemlerinin Sağlık Bilimleri Fakültesi “Muafiyet/Kredi Transfer ve İntibak İşlemleri Yönergesi” doğrultusunda yapılmasını sağlar.

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Selver Güler

Raportör

Öğr. Gör. Mustafa KAVAK

Üye

Öğr. Gör. Dr. Emine BAŞ

 

Öğrenci Uyum ve Geliştirme Komitesi  

Öğrencilerin birbirleri ile iletişime geçmesini sağlayarak üniversiteye ve hemşirelik mesleğine uyum sürecinin kolaylaştırılmasını sağlar.

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Meryem KILIÇ

Raportör

Arş. Gör. Sinem BEBEK

Üye

Arş. Gör. Mehmet DÜNDAR

 

Mesleki Uygulama Komitesi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü klinik uygulamaları ile ilgili sürecin planlanması ve yürütülmesini sağlar.

Başkan

Prof. Dr. Nimet OVAYOLU

Raportör

Öğr. Gör. Dr. Emine BAŞ

Üyeler

Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Meryem KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Sibel POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Selver GÜLER

Öğr. Gör Mustafa KAVAK

Uzm. Hem. Ceylan BACANAK ÖZYILMAZ

Uzm. Hem Esra AKKAYA

Hem. Çiğdem TURAN

Hem. Ayten GÜLER

Hem. Feray DEMİRAT

Sema BERK

Psk. Serpil GÜNEŞ ERCAN

Uzm. Adil HARAT

 

KOORDİNATÖRLÜKLER

2021-2022 Hemşirelik Bölümü Sınıf Koordinatörlükleri

  1. Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Meryem KILIÇ, Dr. Öğr. Üyesi Selver GÜLER, Öğr. Gör. Mustafa KAVAK
  2. Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Sibel POLAT
  3. Sınıf: Öğr. Gör. Dr. Emine BAŞ
  4. Sınıf: Öğr. Gör. Zeynep DOĞAN

Hemşirelik Bölümü İntörn Koordinatörlüğü

Koordinatörler: Öğr. Gör Mustafa KAVAK, Öğr. Gör. Zeynep DOĞAN

4.Sınıf öğrenci temsilcisi/yardımcısı