Komite ve Komisyonlar

Yayınlanma Tarihi: 01/10/2020

KOMİTELER

Hemşirelik Eğitim ve Müfredat Komitesi

Hemşirelik Bölümü eğitim-öğretim faaliyetlerinin SANKO Üniversitesi Eğitim Komisyonu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Komisyonu ve bölüm öğrencileri ile iş birliği içerisinde planlanmasını, değerlendirilmesini ve iyileştirilmesini amaçlar.

Üyeler

Prof. Dr. Nimet OVAYOLU

Öğr. Gör. Zeynep DOĞAN

Arş. Gör. Tuğba KONUKOĞLU

Arş. Gör. Ebru KARAASLAN

Sınıf Temsilcileri (1.,2.,3., 4. sınıf temsilcileri)

 

Mezuniyet /Transkript Komitesi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün mezuniyet durumundaki öğrencilerinin transkript durumlarının SANKO Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Ölçme ve Değerlendirme Yönergesine göre incelenmesi ve olası aksaklıkların düzeltilmesini ve mezun olacak öğrenciler için yapılacak mezuniyet törenlerinin belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesini sağlar.

Üyeler

Mezuniyet

Dr. Öğr. Üyesi Selver GÜLER

Öğr. Gör. Emine BAŞ

Transkript

Öğr. Gör. Zeynep DOĞAN

Öğr. Gör. Mustafa KAVAK

Arş. Gör. Sinem BEBEK

3. ve 4. sınıf temsilcileri ve/veya öğrenci

 

Akreditasyon Komitesi

SANKO Üniversitesi Hemşirelik bölümünün eğitim-öğretim kalitesinin geliştirilmesine, nitelikli, bilimsel açıdan donanımlı ve etik değerlere sahip sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesine katkı sağlar.

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Selver GÜLER (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Meryem KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Sibel POLAT

Sınıf Temsilcileri/Yardımcıları

 

Tanıtım ve Web Sayfasının Düzenlenmesi Komitesi

SANKO Üniversitesi Hemşirelik Bölümünün sosyal/ kültürel/bilimsel faaliyetlerine yönelik tanıtımların planlanması, yürütülmesi ve web sayfasının takibini sağlar.

Üyeler

Dr. Öğr.  Üyesi Selver GÜLER

Arş. Gör. Ebru KARAASLAN

Uzm. Hem. Hatice GÜZEL

 

Bilimsel, Sosyal Faaliyetler, Öğrenci Toplulukları Komitesi

Bilimsel gelişmeleri gözden geçirmek, belli bir konu ile ilgili yeni bilgiler vermek amacı ile sempozyum, kongre, çalıştay, hemşirelik haftası etkinlikleri ve seminer gibi bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesini sağlar.

Üyeler

Prof. Dr. Nimet OVAYOLU

Arş. Gör. Ebru KARAASLAN

Arş. Gör. Mehmet DÜNDAR

Uzm. Hem. Hatice GÜZEL

Kanserle savaş kulüp başkanı/yardımcısı

Diyabet kulübü başkanı/yardımcısı

Sosyal Sorumluluk kulübü başkanı/yardımcısı

Sınıf Temsilcileri/Yardımcıları

 

Ölçme ve Değerlendirme komitesi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü sınavları ile ilgili ölçme değerlendirme sürecinin planlanması ve yürütülmesini sağlar.

Üyeler

Prof.Dr. Nimet OVAYOLU

Dr.Öğr.Üyesi Selver GÜLER

Öğr. Gör. Mustafa KAVAK

Arş. Gör. Tuğba KONUKOĞLU

Arş.Gör. Sinem BEBEK

 

Üniversite Stratejik Plan Komisyonu*

SANKO Üniversitesi Stratejik plan çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi konusunda Hemşirelik Bölümü ve Hemşirelik Lisansüstü programı tarafından yapılması gereken hazırlıkların yürütülmesini sağlar.

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Meryem KILIÇ

 

Bölüm Kalite Komitesi*
SANKO Üniversitesi kalite değerlendirme ve kalite güvencesi çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi konusunda Hemşirelik Bölümü tarafından yapılması gereken hazırlıkların Kalite Koordinatörlüğü ile uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Sibel POLAT (Üniversite kalite komisyonu)

Öğr. Gör. Emine BAŞ

Arş. Gör. Tuğba KONUKOĞLU

Uzm. Hem. Hatice GÜZEL

 

Muafiyet İntibak ve Yatay Geçiş Değerlendirme Komisyonu

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümüne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, diğer Yükseköğretim Kurumundan aldığı derslerin muafiyet/kredi transfer ve intibak işlemlerinin Sağlık Bilimleri Fakültesi “Muafiyet/Kredi Transfer ve İntibak İşlemleri Yönergesi” doğrultusunda yapılmasını sağlar.

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Meryem KILIÇ (Başkan)

Öğr. Gör. Emine BAŞ

Öğr. Gör. Zeynep DOĞAN

Arş. Gör. Mehmet DÜNDAR

*Bu komisyon SANKO Üniversitesi’ nin çatısında görev yapar.