Komite ve Komisyonlar

Yayınlanma Tarihi: 01/10/2020

Hemşirelik Müfredat / Eğitim Komitesi

Hemşirelik Bölümü eğitim-öğretim faaliyetlerinin SANKO Üniversitesi Eğitim Komisyonu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Komisyonu ve bölüm öğrencileri ile işbirliği içerisinde planlanmasını, değerlendirilmesini ve iyileştirilmesini amaçlar.

Üyeler

Tüm öğretim elemanları

Özlem Doğankız (4. Sınıf)

Onur Gündüz (3. Sınıf)

Nagihan Yağız (2. Sınıf)

Rabia Yılmaz (1. Sınıf)

Mezuniyet Töreni Komitesi

SANKO Üniversitesi’nden mezun olacak öğrenciler için yapılacak mezuniyet törenlerinin belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesini sağlar.

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Betül Aktaş

Öğr. Gör. Zeynep Doğan

Özlem Doğankız (4. Sınıf)

Damla Gizligöl (4. Sınıf)

 

Transkript Komitesi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün mezuniyet durumundaki öğrencilerinin transkript durumlarının SANKO Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Ölçme ve Değerlendirme Yönergesine göre incelenmesi ve olası aksaklıkların düzeltilmesini sağlar.

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç

Öğr. Gör. Emine Baş

Arş. Gör. Ebru Karaaslan

 

Akreditasyon Komitesi

SANKO Üniversitesi Hemşirelik bölümünün eğitim-öğretim kalitesinin geliştirilmesine, nitelikli, bilimsel açıdan donanımlı ve etik değerlere sahip sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesine katkı sağlar.

Üyeler

Tüm bölüm öğretim elemanları

Özlem Doğankız (4. Sınıf)

Damla Gizligöl (4. Sınıf)

Rabia Gökbulut (3. Sınıf)

Esra Yağmacı (3. Sınıf)

Nagihan Yağız  (2. Sınıf)

Fatma Tizikoğlu (2. Sınıf)

Nida Çetin (1. Sınıf)

 

Mezun İzleme Komitesi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden mezun olan öğrencilerle iletişimin sürdürülmesine ve mezuniyet sonrasında mevcut durum analizlerinin yapılmasına katkı sağlar.

Üyeler

Dr.Öğr.Üyesi Meryem Kılıç

Uzm. Hem. Hatice Güzel

Arş.Gör.Tuğba Konukoğlu

Özlem Doğankız (4. Sınıf)

Rabia Gökbulut (3. Sınıf)

Nagihan Yağız (2. Sınıf)

 

Tanıtım ve Web Sayfasının Düzenlenmesi Komitesi

SANKO Üniversitesi Hemşirelik Bölümünün sosyal/ kültürel/bilimsel faaliyetlerine yönelik tanıtımların planlanması, yürütülmesi ve web sayfasının takibini sağlar.

Üyeler

Tüm bölüm öğretim elemanları

Döndü Doğanoğlu (4.sınıf)

Melisa Yıldırım (2. Sınıf)

Ali Can Yıldız (2. Sınıf)

 

Bilimsel Etkinlik Düzenleme Komitesi

Bilimsel gelişmeleri gözden geçirmek, belli bir konu ile ilgili yeni bilgiler vermek amacı ile sempozyum, kongre, çalıştay ve seminer gibi bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesini sağlar.

Üyeler

Tüm öğretim elemanları

Özlem Doğankız (4. Sınıf)

Rabia Gökbulut (3. Sınıf)

Nagihan Yağız (2. Sınıf)

Rabia Yılmaz (1. Sınıf)

Nida Çetin (1. Sınıf)

 

İç ve Dış Paydaş İletişim Komitesi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün iç ve dış paydaşları ile iletişimini sağlar.

Üyeler

Dr.Öğr.Üyesi Sibel Polat

Öğr. Gör. Emine Baş

Arş.Gör.Ebru Karaaslan

Osman Faruk Ataseven (3. Sınıf)

Batuhan Güloğlu (3. Sınıf)

 

Uzaktan Eğitim Komitesi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecine dair bilgilendirilmesi ve sisteme uyumları ile ilgili eğitimlerin planlanmasını sağlar.

Üyeler

Tüm öğretim elemanları

Özlem Doğankız (4. Sınıf)

Rabia Gökbulut (3. Sınıf)

Nagihan Yağız (2. Sınıf)

Rabia Yılmaz (1. Sınıf)

 

Ölçme ve Değerlendirme komitesi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü sınavları ile ilgili ölçme değerlendirme sürecinin planlanması ve yürütülmesini sağlar.

Üyeler

Tüm öğretim elemanları

 

THD Okul Temsilciliği Komitesi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü öğrencileri ve öğretim elemanları ile birlikte THD ile ilişkilerinin sürdürülmesini sağlar.

Üyeler

Prof. Dr. Nimet Ovayolu

Arş.Gör.Ebru Karaaslan

Döndü Doğanoğlu (4. Sınıf)

Batuhan Güloğlu (3. Sınıf )

Ali Can Yıldız (2. Sınıf)

Nida Çetin (1. Sınıf)

 

Sınav Komitesi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünün yıllık olarak sınav programlarının hazırlanması ve yürütülmesini sağlar.

Üyeler

Prof.Dr. Nimet Ovayolu

Dr.Öğr.Üyesi Sibel Polat

Öğr.Gör.Emine Baş

Arş.Gör.Tuğba Konukoğlu

 

Üniversite Stratejik Plan Komisyonu*

SANKO Üniversitesi Stratejik plan çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi konusunda Hemşirelik Bölümü ve Hemşirelik Lisansüstü programı tarafından yapılması gereken hazırlıkların yürütülmesini sağlar.

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Betül Aktaş

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç

 

Üniversite Kalite Komisyonu*

SANKO Üniversitesi kalite değerlendirme ve kalite güvencesi çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi konusunda Hemşirelik Bölümü tarafından yapılması gereken hazırlıkların Kalite Koordinatörlüğü ile uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Betül Aktaş

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç

Uzm. Hem. Hatice Güzel

 

Muafiyet İntibak ve Yatay Geçiş Değerlendirme Komisyonu

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümüne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, diğer Yükseköğretim Kurumundan aldığı derslerin muafiyet/kredi transfer ve intibak işlemlerinin Sağlık Bilimleri Fakültesi “Muafiyet/Kredi Transfer ve İntibak İşlemleri Yönergesi” doğrultusunda yapılmasını sağlar.

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç (Başkan)

Öğr. Gör. Emine Baş

Öğr. Gör. Zeynep Doğan

*Bu komisyon SANKO Üniversitesi’ nin çatısında görev yapar.