Kalite Politikamız

Kalite Politikası (Üniversite)

  • Oluşturulan güçlü akademik kadro ile tüm süreçler için belirlenen hedefler ve stratejik planları gerçekleştirmek,
  • Eğitim ve öğretim konusunda araştırmacı ve aranılan bireyler mezun etmek amacıyla performans izleme ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini uygulamak,
  • Teknolojik açıdan gelişime açık, evrensel gelişim şartlarına uygun olarak başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların eğitim alanındaki beklentilerini karşılayan şartları oluşturmaya çalışmak,
  • Çevreye duyarlı ve iş sağlığı güvenliği şartlarını sağlayarak, tüm çalışanlara ve öğrencilere bu farkındalığı kazandırmak.