Akademik Kadro
Nimet OVAYOLU
Prof. Dr.
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Türkan PASİNLİOĞLU
Prof. Dr.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Meryem KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi
Sibel POLAT OLCA
Dr. Öğr. Üyesi
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Emine BAŞ
Dr. Öğr. Üyesi
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Hatice GÜZEL
Dr. Öğr. Üyesi
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Zeynep DOĞAN
Öğr. Gör.
Mustafa KAVAK
Öğr. Gör.
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Ebru KARAASLAN
Arş. Gör.
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Tuğba YAVUZ
Arş. Gör.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Sinem BEBEK
Arş. Gör.
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Mehmet DÜNDAR
Arş. Gör.
İlker SAYGILI *
Prof. Dr.
Hadiye DEMİRBAKAN *
Doç. Dr.
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Nuriye HİLALOĞLU *
Öğr. Gör.
Didem KARAYAKUPOĞLU *
Öğr. Gör.
Aslı GEÇİM*
Öğr. Gör.
* 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları