Akademik Kadro
Türkan PASİNLİOĞLU
Prof. Dr.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Nimet OVAYOLU
Prof. Dr.
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Sibel POLAT OLCA
Doç. Dr.
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Emine BAŞ
Dr. Öğr. Üyesi
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Hatice GÜZEL
Dr. Öğr. Üyesi
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Zeynep DOĞAN
Öğr. Gör.
Ebru KARAASLAN
Arş. Gör.
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Tuğba YAVUZ
Arş. Gör.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Sinem BEBEK
Arş. Gör.
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Eyüp İlker SAYGILI *
Prof. Dr.
Hadiye DEMİRBAKAN *
Doç. Dr.
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Didem KARAYAKUPOĞLU *
Öğr. Gör.
Aslı GEÇİM*
Öğr. Gör.
** 2547 Sayılı Kanunun 40-d Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları
* 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları