Akademik Kadro
Nimet OVAYOLU
Prof. Dr.
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Türkan PASİNLİOĞLU
Prof. Dr.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Feragat UYGUR
Dr. Öğr. Üyesi
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Meryem KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi
Selver GÜLER
Dr. Öğr. Üyesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Sibel POLAT
Dr. Öğr. Üyesi
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Emine BAŞ
Öğr. Gör.
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Mustafa KAVAK
Öğr. Gör.
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Zeynep DOĞAN
Öğr. Gör.
Tuğba KONUKOĞLU
Arş. Gör.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Mehmet DÜNDAR
Arş. Gör.
Sinem BEBEK
Arş. Gör.
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Ebru KARAASLAN
Arş. Gör.
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Hatice GÜZEL
Laboratuvar Sorumlusu / Uzm. Hemşire
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
İlker SAYGILI *
Prof. Dr.
Hadiye DEMİRBAKAN *
Dr. Öğr. Üyesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Ayşe İmge USLU *
Dr. Öğr. Üyesi
Nuriye HİLALOĞLU *
Öğr. Gör.
Didem KARAYAKUPOĞLU *
Öğr. Gör.
Aslı GEÇİM*
Öğr. Gör.
* 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları