Koordinatörlükler

Yayınlanma Tarihi: 01/10/2020

KOORDİNATÖRLÜKLER

2020-2021 Hemşirelik Bölümü Sınıf Koordinatörlükleri

1.Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Meryem KILIÇ, Dr. Öğr. Üyesi Selver GÜLER, Öğr. Gör. Mustafa KAVAK

2.Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Sibel POLAT, Arş. Gör. Ebru KARAASLAN, Arş. Gör. Tuğba KONUKOĞLU

3.Sınıf: Öğr. Gör. Emine BAŞ

4.Sınıf: Öğr. Gör. Zeynep DOĞAN

Hemşirelik Bölümü İntörn Koordinatörlüğü

Koordinatörler: Öğr. Gör Mustafa KAVAK, Öğr. Gör. Zeynep DOĞAN

4.Sınıf öğrenci temsilcisi/yardımcısı