Koordinatörlükler

KOORDİNATÖRLÜKLER

2022-2023 Hemşirelik Bölümü Sınıf Koordinatörlükleri

  1. Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Hatice GÜZEL, Öğr. Gör. Zeynep DOĞAN
  2. Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Meryem KILIÇ, Dr. Öğr. Üyesi Selver GÜLER, Öğr. Gör. Mustafa KAVAK
  3. Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Sibel POLAT
  4. Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Emine BAŞ

Hemşirelik Bölümü İntörn Koordinatörlüğü Koordinatörler: Dr. Öğr. Üyesi Hatice GÜZEL 4.Sınıf öğrenci temsilcisi/yardımcısı