Koordinatörlükler

2023-2024 Hemşirelik Bölümü Sınıf Koordinatörlükleri

  1. Sınıf: Öğr. Üyesi Emine BAŞ, Arş. Gör. Sinem BEBEK SARICI
  2. Sınıf: Öğr. Üyesi Hatice GÜZEL, Öğr. Gör. Zeynep DOĞAN
  3. Sınıf: Öğr. Üyesi Emine BAŞ, Arş. Gör. Ebru KARAASLAN, Arş. Gör. Tuğba YAVUZ, Arş. Gör. Sinem BEBEK SARICI
  4. Sınıf: Doç. Dr. Sibel POLAT OLCA, Arş. Gör. Ebru KARAASLAN, Arş. Gör. Tuğba YAVUZ

Hemşirelik Bölümü İntörn Koordinatörlüğü

Koordinatörler: Dr. Öğr. Üyesi Emine BAŞ

4.Sınıf öğrenci temsilcisi/yardımcısı