Dernekler

Hemşirelik meslek üyelerinin meslek örgütü olan Türk Hemşireler Derneği 1933 yılında  gönüllü hemşireler tarafından kurulmuştur. Derneğin genel merkezi Ankara’dır. Türk Hemşireler derneği 1949 yılında Uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN-International Council of Nurses)’ ne üye olmuştur.  16 ilde aktif olarak çalışan 17 şubesi vardır. Derneğin başlıca faaliyetleri hemşirelik mesleğinin icrası yönetimi, eğitimi ve özlük hakları üzerinedir. Türk Hemşireler Derneği

Ayrıca aşağıda belirtilen birçok hemşirelik dernekleri de bulunmaktadır:

Öğrenci Hemşireler Derneği

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği

Romatoloji Hemşireleri Derneği  

Nöroloji Hemşireliği Derneği

Geriatri Hemşireliği Derneği

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği

Nöroşirürji Hemşireleri Derneği 

Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği 

Üroloji Hemşireleri Derneği  

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Tranplantasyon Hemşireliği Derneği   

Çocuk Hemşireliği Derneği  

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği   

Psikiyatri Hemşireleri Derneği

İnovatif Hemşirelik Derneği

Neonatoloji Hemşireliği Derneği

Acil Hemşireler Derneği

Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Derneği

Diyabet Hemşireliği Derneği

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği

Kemik İliği Nakli Cerrahisi Hemşireleri Derneği

Onkoloji Hemşireleri Derneği

Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Derneği  

Hemşirelik Eğitim Derneği

 Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği