Misyon

‘’Toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlığın bozulduğu durumlarda tekrar kazandırmak için sağlık ve bakım hizmetlerini işbirlikçi, insancıl anlayışla, etik ilkeler  ve bilimsel kanıtlar doğrultusunda sunan hemşireler yetiştirmektir’’.