İş Olanakları

  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’ndan yeterli puanı almaları durumunda aşağıda belirtilen kurumlara hemşire olarak atanabilirler.

                         Devlet ve Üniversite Hastaneleri

                         Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi

                        Okullar, fabrikalar (okul sağlığı ve iş sağlığı hemşiresi)          

İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri

  • Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayıp akademik kadrolarda görev alabilirler.
  • Huzurevi, yaşlı bakım merkezi, engelli bakım merkezi, evde bakım merkezi, ayaktan tanı ve tedavi merkezinde ve ilaç firmalarında da çalışabilirler