Akademik Kadro
Nimet OVAYOLU
Professor Doctor
Department of Internal Medicine Nursing
Türkan PASİNLİOĞLU
Professor Doctor
Betül AKTAŞ
Assistant Professor
Feragat UYĞUR
Assistant Professor
Meryem KILIÇ
Assistant Professor
Department of Fundementals of Nursing
Sibel POLAT
Assistant Professor
Emine BAŞ
Instructor
Department of Community Health Nursing
Zeynep DOĞAN
Instructor
Department of Management of Nursing
Hatice GÜZEL
Laboratuvar Sorumlusu / Uzm. Hemşire
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Tuğba KONUKOĞLU
Arş. Gör.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Ebru KARAASLAN
Arş. Gör.
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
İlker SAYGILI *
Professor Doctor
Ayşe İmge USLU *
Dr Faculty Member
Hadiye DEMİRBAKAN *
Dr. Faculty Member
Didem KARAYAKUPOĞLU *
Öğr. Gör.
Aslı GEÇİM*
Öğr. Gör.
Nuriye HİLALOĞLU *
Öğr. Gör.
* 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları