Hakkımızda (Hemşirelik)

Yayınlanma Tarihi: 19/07/2019

Son yıllarda Hemşirelik mesleği dünyanın çoğu yerinde ve Türkiye’de hem mesleki açıdan hem de kavramsal gelişme bakımından hızla ilerlemektedir. Sağlık sektöründe hemşirelerin sayısı ve onlara duyulan ihtiyaç gittikçe artmaktadır.

Hemşirelik: bireylerin, ailelerin ve toplumların bakımına odaklanmış, tüm insanların sağlığını korumak, sürdürmek, bozulan sağlığın tedavisini ve rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla fen ve sosyal bilimleri bir araya getirerek bireyleri fizyolojik,  psikolojik, sosyal, manevi olarak bir bütün içinde ele alan, bakım planlarıyla gereksinimlere göre hemşirelik girişimlerini uygulayan bir meslektir.

Profesyonel hemşireler doğumdan ölüme tüm insanların yaşamını hisseder ve gereksinimlere göre bakım hizmetini sürdürür. Hemşireler hemşirelik bilimini ve sanatını topluma hizmet temelinde kuramsal bilgilerini ve uygulamalarını sunarak yansıtırlar.

21.yüzyılda tüm mesleklerden beklenen “İşbirliği – ekiple çalışabilme becerisi, Eleştirel düşünme, Sözlü-yazılı iletişim becerileri, Teknolojiyi kullanabilme” yeterliliklerine dört yıllık lisans eğitimiyle kazanan hemşirelik; hekimin sağ kolu olma kavramından uzaklaşıp hekimle işbirliği içinde kendi bilimini sürdüren ve bireylere bakım veren meslek olarak tanımlanıyor.

Hemşirelik mesleğinde bakım kavramı teknolojiyle birlikte değişebilmektedir. Mesleğe başladığımız yıllardan bu yana yoğun bakım ve acil servisler alanındaki teknolojik gelişmeler hemşirelik bakımımızın da çağa uygun olmasına neden olmaya başlamıştır. Günden güne kanıt temelli hemşirelik bakımını arayan, araştıran hemşire sayısı da artmaktadır. Amaç, yaşam kalitesini artırmak ve insan sağlığını korumak olduğu için hemşirelik alanında gelişmiş diğer ülkelerle benzer uygulamaları yaptığımızı görmek ve en yeni literatür kaynaklı bakımı sürdürmekle de toplumun hemşirelik algısını da değiştirmekteyiz.

Hemşirelik mesleğinin liselerden üniversite düzeyine taşınması ile sorgulayan, analitik düşünen, yaşam boyu araştırmayı öğrenen hemşireler hastalarına en doğru bakımı yapma düzeyinde yurt dışındaki hemşirelerle eşit düzeye geldi. Ancak hastane ortamında hemşirelik bakım planları tam olarak sistemleşemedi. Yurt dışında hemşirelik tanıları amaçları ve girişimleri bilgisayar ortamında yüklenmesi, hemşirelerin sistematik olarak yapacakları her uygulamayı algoritmalar üzerinden yapması, klinik kanıt temelli rehberler uygulama alanında kullanılması nedeniyle verilen hizmet daha kalitelidir. Ülkemizde de bu uygulamaları hemşireler eğitimleri sürecinde öğrenmektedir. Tek sıkıntı hemşirelik bakım planlarının sistemli olarak yeni yeni oturtulmasıdır. Değişim bir günde olmadığı için bu bir süreçtir ve zaman içinde oturacaktır.

Hemşirelik mesleği ülkemizde sağlık sektöründe olduğu için hayat boyu bireyi işsiz bırakmayacak bir meslek olarak algılanmaktadır. Bu yönüyle erkeklerinde tercih etme seviyesi son yirmi yılda artış göstermiştir. Bu mesleğe gelecek öğrencilerin sadece meslek sahibi olma, para kazanma duygusuyla değil aynı zamanda doğan bir bebeğe, bir gebeye, sağlıklı veya hasta çocuğa, bir yaşlıya, bir kanser hastasına, bir yoğun bakım hastasına, felçli bireye yardım edeceğini, canlılığı koruyacağını, toplumsal duyarlılığını yansıtacağını, toplum için meslek sahibi olacağını bilerek gelmesi onların daha başarılı olmalarına ve bahsettiğim hemşirelik bakımını araştırmalarına ve daha iyiyi bulmalarına, yenilikleri bakıma yansıtmalarına neden olacaktır.

Hemşireler topluma verdikleri hizmetlerin pozitif sonuçlarını gördükçe yaptıkları işi daha çok sevecek ve manevi olarak da iç huzurlarıyla yaşamlarını daha iyi sürdürecekleridir. Hemşirelerin bakımda istenen tercih edilen meslek grubu olması, onların markalaşmalarına neden olacaktır. Hastalar en iyi hemşirelik hizmeti veren hastaneleri, sağlık danışma birimlerini tercih edecekler, bu markaya ulaşmak isteyeceklerdir. Ayrıca toplumun sağlığını korumak geliştirmek için yapılan uygulamalarda farkındalık projelerinde yer almaları 21. yy da tüm mesleklerden beklenen bir adımdır. Bu nedenle hemşireler, insanla iç içe oldukları için sağlıkta farkındalık eylemlerini daha iyi yönetebilen lider olma şansına da sahiptirler.

Gelecekte hemşirelik bakım planlarını toplum sağlık merkezlerine, hastanelere, rehabilitasyon birimlerine, sosyal destek gruplarına taşıyabilmiş, sağlıklı veya hasta tüm bireylerin yaşam kalitesini verdiği bakım hizmetiyle artırmış, ülke refahını verdiği bakımla yükseltmiş, kanıt temelli uygulamaları benimsemiş, sistemli çalışan, çalışırken yaptığı işten zevk alan hemşireleri toplum için çalışırken görmek en büyük hayalimiz