Yayınlar

Yayınlanma Tarihi: 12/10/2020
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI, SSCI, Arts and Hum.)
 1. Yalçınöz Baysal H., Aktaş B., Bakan AB. An İnvestigation of The Relationship Between Ageing in Placeand Successful Ageing in Elderly İndividuals. Psychogeriatrics, 2020; 20(4):473-479
 2. Kilic M., Karadağ A. Developing and Evaluating a Mobile Foot Care Application for Persons With Diabetes Mellitus: ARandomized Pilot Study. Journal of Wound Management and Prevention, 2020; 66 (10).doi:10.25270/wmp.2020.10.XXXX
 3. Serçe S., Ovayolu Ö., Pirbudak L., Ovayolu N. The Effect of Acupressure on Pain in Cancer Patients With Bone Metastasis: A Nonrandomized Controlled Trial. Integr Cancer Ther. 2018 Sep;17(3):728-736.
 4. Taşan E., Ovayolu Ö., Ovayolu N. The effect of diluted lavender oil inhalation on pain development during vascular access among patients undergoing haemodialysis. Complementary Therapies in Clinical Practice 35-2019; 177–182.
 5. Dogru A., Ovayolu N., Ovayolu Ö. The effect of motivational interview persons with diabetes on self-management and metabolic variables. J Pak Med Assoc. 2019;69(3):294-300.
 6. İlter SM., Ovayolu Ö., Ovayolu N. The Effect of Inhaler Aromatherapy on Invasive Pain, Procedure Adherence, Vital Signs, and Saturation During Port Catheterization in Oncology Patients. Holist Nurs Pract. 2019 May/Jun;33(3):146-154.
 7. Harman M., Ovayolu N., Ovayolu O. The Effect of Three Different Solutions on Preventing Oral Mucositis in Cancer Patients Undergoing Stem Cell Transplantation a non- Randomized Controlled Trial: A Turkish Study. J Pak Med Assoc. 2019 Jun;69(6):811-816.
 8. Polat S. Adverse Effects of Substance Use Disorder on People’s lives and Functioning and Marital Adjustment. Journal of Substance Use TJSU-2018-0166-
 9. Aktas B., Bakan AB., Yalçınöz Baysal H. Individual innovativeness features of family health personnels and their attitudes towards technology. Journal Of The Pakistan Medıcal Assocıatıon, 2019; 69(8);1079-1083.
 10. Aktaş B., Yılmaz M., Dereli F., Yıldırım Sarı H. İlköğretim Birinci ve İkin­ci Kademe Öğretmenlerinin İlk Yardım Bilgi Düzeyi. Jaren. 2019; 5(1):17-22.
 11. Aktaş B., Demirdüzen N. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Annelerin Anne-Bebek Bağlanma Düzeyleri ve Bebeğin Evde Bakımına Yönelik Gereksinimleri. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2019; 15;169-184.
 12. Aktaş B., Pasinlioğlu T., Kılıç M., Özaslan Determination of Intercultural Sensitivity AmongNurses. Journal of Religionand Health. Springer. 2019; p:1-10. doi: 10.1007/s10943-019-00902-x
 13. Guzel and M. Korkmaz. Life Quality and Compliance After Transplant: The Case of Turkey. Transplantation Proceedings,51, 1029-1037 (2019).
 14. Dilek Soylu, Ayşe Soylu, Medet Korkmaz, Hatice Güzel, Ömer Faruk Boran, Nezahat Bingöl and Mehmet Fatih Yüzbaşıoğlu. Level of Job Satisfaction Among Organ Transplant Coordinators and Difficulties Experienced by Them. Transplantation Proceedings,51, 2198-2201 (2019).
 15. Yüzbaşıoğlu MF, Güzel H, Tuna A, Oyur Çelik G, Topuz S, Boz A. Atrıal Fıbrılatıon Mımıckıng Acute Renal Rejectıon. Journel of Harmonized Research Medical and Health Sci. 2020, 7(2), 07-10.
 • Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 1. Ovayolu N. Hemodiyaliz Hastalarında Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi: Uyku Sorunları. Türkiye Klinikleri J Intern Med Nurs-Special Topics 2018;4(3):36-43.
 2. Ovayolu Ö., Ovayolu N. Multipl Myelom Tanısı Alan Geriatrik Hastalarda Ağrı ve Yönetimi, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, Journal of Substance, 2018; 5(3): 260-267
 3. Ovayolu N. Hemodiyaliz Hastalarının Evde Bakımı. Turkiye Klinikleri J Intern Med Nurs-Special Topics 2018;4(1):60-6.
 4. Ovayolu Ö., Ovayolu N. Yoga Uygulamalarında Kanıtlar, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2019; 6(1): 44-49.
 5. İlter SM., Ovayolu Ö., Ovayolu N. The Relationship between Foot Care Behaviors and Metabolic Control Criterıa of the Elderly wıth Diabetes. J Geriatr Med Gerontol 2019;5(4):1-6.
 6. Aktaş B., Baysal Yalçınöz , Yılmaz M. Marital adjustment of women living in two different provinces of Turkey and their attitudes towards violence against women. International Archives of Nursing and Health Care, 2018;  4(4):1-8.
 7. Polat S., Şimşek N. Klinikte Tedavi gören Kalp Yetersizliği Hastalarına Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Sorun Çözme Becerilerine Yaşam Kalitesine ve Depresyon Düzeyine Etkisi, Çukurova Medical Journal 2020; 45(1). DOI: 10.17826/cumj.000000
 8. Yılmaz M., Aktaş B., Dereli F., Kundakçı G. Health Beliefs, Self-Care Behaviors and Quality of Life in Adults with Type 2 Diabetes. Florence Nightingale Journal of Nursing, 2020;  28(2); 222-229.
 9. Bakan AB., Aktaş B., Yalçınöz Baysal H. University Students’ Attitudes towards Environmental Problems: Nursing Sample. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2020; 4(1);10-19.
 10. Karademir İ., Aktaş B. Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Yaşlılarda Düşme Riskinin Belirlenmesi.  Hemşirelik Bilimi Dergisi, 2019;  2(3); 8-13.
 11. Aktaş B., Demirdüzen N. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği YatanAnnelerin Anne-Bebek Bağlanma Düzeyleri ve Bebeğin Evde Bakımına Yönelik Gereksinimleri. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2019; 6(15);169-184.
 12. Yılmaz M., Yıldırım S., Kuzu Çoşansu G., Aktaş B., Tiraki Z., Doğruyol D., Nahcivan N. Health problems of individuals with autism spectrum disorder. British Journal of Neuroscience Nursing, 2019; 15(4): 170-178.
 13. Karabulut N., Aktaş B. Investigation of Levels of Internet Addiction in Junior High SchoolStudents and the Effects of the Addiction on their Health. International Journal of Caring Sciences, 2019; 12(2): 860-868.
 14. Aktaş B., Baş E., Karacan E., Gezer MY. Investigation of Married Women’s Knowledge of, and Attitudes and Behaviors towards Cervical Cancer and Pap Smear. International Journal of Caring Sciences. 2019; 12 (3):1666-1674.
 15. Aktaş B., Baysal Yalçınöz , Yılmaz M. (2018). Marital adjustment of women living in two different provinces of Turkey and their attitudes towards violence against women. International Archives of Nursing and Health Care, 2018;  4(4):1-8.
 16. Aktaş B., Pasinlioğlu T., Demirdüzen N. Kadın doğum polikliniğine başvuran evli kadınların algıladıkları duygusal istismar ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. J For Med 2017;31(3):115-123.
 17. Güner SG, Ovayolu Ö, Ovayolu N. Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakıma İlişkin Durumlarının İncelenmesi. DEUHEFED 2020, 13(2), 34-41.
 18. Ovayolu Ö, Ovayolu N. Hemşirelikte Teori İle Uygulama Arasındaki Boşluk:Akademisyen Hemşire Gözüyle. International Social Sciences Studies Journal, 2020 Vol:6 Issue:62 pp:2013-2020.
 19. Şahin A, Ovayolu Ö, Ovayolu N. Kronik Böbrek Yetmezliği Tanısı Alan Diyabetik veya Hipertansif Hastalara Hemşire Tarafından Verilen Eğitimin Bazı Parametrelere ve Yaşam Kalitesine Etkisi. International Social Sciences Studies Journal, 2020 Vol:6 Issue:62 pp:1944-1955
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Özeti ya da Tam Metni Yayımlanmış Bildiriler
 1. Polat S., Şimşek N. Kalp Yetersizliği Nedeniyle Kardiyoloji Kliniği’nde Tedavi Gören Hastalara Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Sorun Çözme Becerilerine Yaşam Kalitesine ve Depresyon Puanlarına Etkisi. V. Uluslararası ve IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20-23 Kasım 2018, Antalya. (Sözel Bildiri)
 2. İçel S., Polat S. Yaşlı Ayrımcılığının Hemşirelik Bakımına Etkileri. V. Uluslararası ve IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20-23 Kasım 2018, Antalya. (Sözel Bildiri)
 3. Polat S., Göçüm H. The Influence Of Social Support On Depression And Hopelessness Levels In Patients Awaiting Renal Transplantation. 1. Uluslararası Transplant Network Kongresi, 17-21 Ekim. Antalya (Poster Bildiri).
 4. Katırcı Kırmacı Zİ., Otay Lüle N.,  Aktaş B.,  Arı Yılmaz D., Günel Karadeniz P.,  Erel S., Adıgüzel H.,  Ergen Hİ.,  Uzun M.,  Yıldızlı M., Ergun N. SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin öğrenme tercihlerinin VARK Anketi ile belirlenmesi. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Özet Kitabı; 151. (2019).
 5. Bakan AB., Aktaş B., Bilgin S. Hemsirelik ögrencilerine verilen gerontoloji hemşireliği dersinin yaşlı bireylere yönelik tutuma etkisi. UMTEB – IV4th International Congress on Vocational and Technical Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (2018).
 6. Aktaş B., Bakan AB. Kronik Hastalığı Olan Yaşlı Bireylerin İlaç Uyumu İle Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (2019).
 7. Bakan AB., Aktaş B. Nikotin Bağımlılık Düzeyi İle Sigara Bırakma Yorgunluğu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Internatıonaleuroasıa Congress on Scientific Researches and Recent Trends-VI (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (2020).
 8. Yalçınöz Baysal H., Aktaş B., Bakan AB. Yaşlı Bireylerde Yerinde Yaşlanma ile Başarılı Yaşlanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 576-583. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (2019).
 9. 9) Kılıç M., Karadağ A. “Diyabetli Bireylerde Mobil Diyabetik Ayak Kişisel Bakım Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi” Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi. 14-15 Aralık 2018, İstanbul (Sözel Bildiri)
 10. 10)Kılıç M., Karadağ Diyabetik Ayak Kişisel Bakım Sistemi(m-DAKBAS) ile Hasta Eğitimi ve Takibi – Samartphone /Akıllı Telefon Uygulaması.14. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Yara Kongresi 12-15 Aralık 2019/Antalya
 11. 11)Kılıç M., Karadağ A. “Diyabetli Bireylerde Mobil Diyabetik Ayak Kişisel Bakım Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi” 5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakım Kongresi. 6- 8 Aralık 2019, Antalya (SB01)
 12. 12)Atsal B., Tuna A. Kılıç M. Cerrahi Servislerde Yatan Diyabet Öyküsü Olan Hastaların Diyabet Belirtileri Kontrol Listesine Göre Durumları INCARE Uluslararası Hemşirelik Kongresi 1-3 Aralık 2019 Gaziantep (SB021)
 13. Koçakgöl , Kılıç  M., Olgun N. (2019) Diyabet Hemşirelerinin Ayak Muayenesi Yapma Durumlarının İncelenmesi. INCARE Uluslararası Hemşirelik Kongresi 1-3 Aralık 2019 Gaziantep (SB008)
 14. Kılıç M., Doğan Z., Atsal B., Meteris Ç., Stomalı Hastaları Ne Kadar Anlıyoruz ?: Hemşirelik Öğrencilerinin Stoma Torbası Takma Deneyimleri (Farkındalık Çalışması), 5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, 06-08 Aralık 2019, Antalya, Sözel Bildiri
 15. Korkut S., Karadağ S., Doğan Z. Periferik intravenöz kateter uygulamasında lokal sıcak ve soğuk uygulamanın etkisi: Randomize kontrollü çalışma,   Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi,  19-21 Aralık 2019 Ankara,  pp.662, Sözel Bildiri
 16. Ovayolu Ö., Ovayolu N., Bozkurt B. “Attitudes Of Nursing And Medical Students Towards Euthanasia: The Case of Gaziantep”, 4th International Multidisciplinary Studies Congress, 18-19 October 2018, Kyrenia TRNC, Oral Presentation: Tam metin.
 17. Gülşen G., Ovayolu Ö., Ovayolu N. “Üst Gastrointestinal Endoskopi İşlemi Yapılan Hastalara Müzik Eşliğinde Uygulanan İnhaler Aromaterapinin Vital Bulgulara Etkisi”, 1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 25-27 Kasım 2018, Antalya. Oral Presentation: Tam metin.
 18. Ovayolu Ö., Ovayolu N., İlter SM. “Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Organ Bağışına İlişkin Düşünceleri İle Dini Tutumları Arasındaki İlişki” 1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 25-27 Kasım 2018, Antalya. Oral Presentation.
 19. Özgüç S., Ovayolu Ö., Aytaç S., Ovayolu N. “Kronik Hastalığı Olan Geriatrik Bireylerde Düşme Riski” Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 25-27 Kasım 2018, Antalya. Oral Presentation.
 20. Serçe S., Ovayolu Ö., Aytaç S., Ovayolu N. “Yoğun Bakım Hemşireleri ile Onkoloji Hemşirelerinin Manevi Destek Algı Düzeyleri Birbirinden Farklı Mıdır? Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 25-27 Kasım 2018, Antalya. Oral Presentation.
 21. Aytaç S., Ovayolu Ö., Serçe S., Ovayolu N. “Geriatrik Kanser Hastalarında Ağrı ve Nutrisyonel Durum Arasında İlişki var mıdır?”, Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 25-27 Kasım 2018, Antalya. Oral Presentation.
 22. Gülhan Güner S., Ovayolu Ö., Ovayolu N. “Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakıma İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”, Zeugma II. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi 18-20 Ocak 2019, Gaziantep. Oral Presentation.
 23. Ovayolu Ö., Gülhan Güner S., Ovayolu N. “İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku Kalitesi”, Zeugma II. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi 18-20 Ocak 2019, Gaziantep. Oral Presentation: Tam metin.
 24. Cengiz Z., Dogan Z, The relationship between care requirements and life satisfaction of cancer patients receiving chemotherapy treatment, 4th World Congress on Nursing Education & Research, 12-13 April 2019 Toronto, Canada, Sözel Bildiri
 25. 7-Doğan Z., Timur Taşhan S., Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi, 5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, 06-08 Aralık 2019, Antalya Sözel Bildiri
 26. Dogan U, Ovayolu N. Koroner Arter Hastalarına Verilen Eğitimin Hastalık Yönetimine Etkisi. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve İnovasyon Kongresi, 10-12 Nisan 2020 Malatya (Oral Presentation).
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Saruhan Ç., Saruhan R., Yıldırım C., Ovayolu N. Gaziantep İli Devlet İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin İlk Yardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. Cilt: 8, Sayı:1/2;36-46 (2018).
 2. Bahar A., Ovayolu Ö., Ovayolu N. Onkoloji Hastalarında Sık Karşılaşılan Semptomlar ve Hemşirelik Yönetimi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi; 2019; 6(1):42-58
 3. Koçakgöl N., Kılıç M., Olgun Diyabet Hemşirelerinin Ayak Muayenesi Yapma durumlarının İncelenmesi. Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi. 2019; 11(2): 32-36.
 4. Aktaş B., Yılmaz M., Dereli F., Yıldırım Sarı H. İlköğretim Birinci ve İkin­ci Kademe Öğretmenlerinin İlk Yardım Bilgi Düzeyi. Jaren. 2019; 5(1):17-22.
 5. Aktaş B. Ceza ve Tutuk Evi Hemşireliği ve Sağlığı geliştirme. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2019; 22(2), 130-135.
 6. Aktaş B, Baş E, Atsal B, Doğan, Z. & Güzel H. Ortaokul Öğrencilerine Verilen Temel İlk Yardım Eğitiminin Bilgi Düzeyine Etkisi. Sağlık ve Toplum Yıl: 20, Sayı: 1 Ocak-Nisan 2020
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Özeti ya da Tam Metni Yayımlanmış Bildiriler
 1. Çetinkaya O., Ovayolu Ö., Ovayolu N. “Yoğun Bakımda Yatan ve Nazogastrik Tüp İle Beslenen Geriatrik Hastalara Uygulanan Abdominal Masajın Bazı Parametrelere Etkisi”, Sözel Bildiri, 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 10-14 Ekim 2018, Antalya.
 2. İlter SM, Ovayolu Ö, Ovayolu N. “Diyabet Tanısı Almış Bireylerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri İle Diyabetik Ayak Bakım Davranışları Arasındaki İlişki”, 55. Ulusal Diyabet, Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları, 21. Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu, Sözlü Bildiri, 24-27 Nisan 2019, Kıbrıs.
 3. Ovayolu N., Ovayolu Ö., Sungur M. “Hemodiyaliz Hastaları Ağrı Yaşıyor mu”, Poster Bildiri, 21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 09-13 Ekim 2019, Antalya.
 4. Şahin A., Ovayolu Ö., Ovayolu N. “KBY Tanısı Alan Diyabetik veya Hipertansif Hastalara Hemşire Tarafından Verilen Eğitimin Bazı Parametrelere ve Yaşam Kalitesine Etkisi”, Sözel Bildiri, 21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 09-13 Ekim 2019, Antalya.
 5. Kılıç , Doğan Z.,  Meteris Ç., Kıllı G., Biçer B.N., Toprak M., Kartal A. “Bir Alış Veriş Merkezindeki Yetişkinlerin Diyabet Risk Düzeylerinin Belirlenmesi” 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 25-27 Nisan 2019 Afyon, (Poster bildiri p042)
 6. Kılıç M., Meteris  Ç., Kıllı G., Biçer B.N., Toprak M., Kartal A. “Ergenlerin Diyabet Farkındalığı” 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 25-27 Nisan 2019 Afyon, (Poster bildiri p043.
 7. Aktaş B., Pasinlioğlu T., Yücel HK., Ceyran PY., Karayılan S. Kadın hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolü stres düzeyleri ve etkileyen faktörler. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 25-27 Nisan 2019,  Afyonkarahisar.

Ulusal Kitaplar (Türkçe kitap yazarlığı, Türkçe kitap editörlüğü, Türkçe kitap bölümü yazarlığı, çeviri kitap editörlüğü, kitap çevirmenliği, çeviri kitapta bölüm çevirmenliği) 

Kitap Bölümü:

 1. Onkoloji Hemşireliği Editör: Gülbeyaz Can, “Manipulatif ve Beden Temelli Yaklaşımlar”, sayfa: 673-685, Nobel Tıp Kitabevleri, Kasım, 2019.
 • Projeler
  • Yürütücü Olarak Yer Alma
 1. Dr.Nimet Ovayolu

Yürütücü: “Multiple Sklerozlu Hastalara Uygulanan Akupresörün Yorgunluğa Etkisi”, Proje No  SBF. YLT.17.02. Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Komisyonunun 19.07.2017 tarih ve 08 nolu toplantısı ile desteklenen yüksek lisans tezi projesi Sonuç raporu tarihi:2019.

 1. Öğr.Üyesi Meryem Kılıç

Yürütücü: “Diyabetli Hastalarda Diyabetik Ayak Kişisel Bakım Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi” Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel Eğitim ve Araştırma Merkezi – SANERC Proje kodu: DK.28.00012.09 Sonuç raporu tarihi: 2019.

 • Araştırmacı Olarak Yer Alma
 1. Dr.Nimet Ovayolu

Araştırmacı: “Kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanısı alan hastalara yapılan fan uygulamasının solunum fonksiyon testleri, dispne ve yorgunluğa etkisi”, Proje No  SBF.YLT.18.01. Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Komisyonu tarafından desteklenen yüksek lisans tezi projesi. Sonuç raporu tarihi: Sonuç raporu tarihi: 07.01.2019.