Programın Yapısı

SANKO Üniversitesi eğitim dili Türkçedir ve Hazırlık Sınıfı uygulaması bulunmamaktadır. Hemşirelik Lisans Programı her bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemleri (8 yarıyıl) olmak üzere toplamda dört (4) yılı kapsamaktadır. Öğrencinin programı tamamlayabilmesi için her bir akademik eğitim – öğretim yılında 60 AKTS, toplamda ise 240 AKTS’yi alması gerekmektedir.