Program Yeterlilikleri

 1. Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahiptir.
 2. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir, değerlendirir ve kaydeder.
 3. Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.
 4. Birey, aile, toplum ve sağlık ekibi üyeleri ile etkili iletişim kurar.
 5. Mesleki uygulamalarını bilişim ve bakım teknolojilerini kullanarak, güncel bilimsel veriler doğrultusunda gerçekleştirir.
 6. Bilimsel bilgiye ulaşabilecek ve etkili iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanır.
 7. Hemşirelik uygulamalarında mesleki, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
 8. Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı dikkate alır.
 9. Öğrenme-öğretme ve yönetim sürecini hemşirelik uygulamalarında kullanır.
 10. Profesyonel gelişimine katkı sağlamak için, yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve kariyer planlama becerilerini kullanır.
 11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır.
 12. Güvenli ve kaliteli sağlık bakımının sağlanması ve geliştirilmesine katkı sağlar.