Öğrenim Düzeyi

Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ): 1

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ): 6