Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin, ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları, iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir.