Mesleki Beceriler Laboratuvarı 

Temel mesleki becerilerin kazandırılmasında, hasta ile karşılaşmadan önce tüm uygulamaların maketler üzerinde yapılması, öğrencilerimizin kendini yeterli ve güvende hissetmesi açısından önem taşımaktadır. Mesleki Beceri Laboratuvarında öğrencilerimizin uygulama becerilerini yapabilecekleri çeşitli alanlar bulunmaktadır. Bu alanlarda birer hasta yatağı ve maketler yer almaktadır. Bu maketlerle enjeksiyon, üriner kateter, nazogastrik sonda, lavman uygulamaları, tansiyon ölçümü, hareket ve egzersizler, hasta transferi, kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu, göze, kulağa, deriye çeşitli ilaç uygulamaları yapılabilmektedir. Bu laboratuvarda ağırlıklı olarak, Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından mesleksel becerilere yönelik uygulamalar yürütülmektedir. Öğrencilerimizin kliniğe çıkmadan, öncelikli olarak teorik dersleri aldıktan sonra bu laboratuvarımızdaki uygulamalarla öğrenmeleri pekiştirilmektedir.