Ders Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar
Anlatım (sunum) yöntemi İşiterek Öğrenme, Bilgilenme Projektör, akıllı tahta, bilgisayar, tahta, kalem, silgi
Tartışma yöntemi Kavrama, Bilgilenme, Anlatma, Analiz, Sentez, Kendini ifade etme, Eleştirel ve yaratıcı düşünme Projektör, akıllı tahta, bilgisayar, tahta, kalem, silgi
Örnek olay yöntemi (vaka çözümü) Kavrama, Analiz, Sentez Akıllı tahta, bilgisayar, tahta, kalem, silgi
Problem çözme yöntemi Araştırma, İnceleme, Uygulama, Analiz, Sentez, Değerlendirme Akıllı tahta, bilgisayar, tahta, kalem, silgi
Bilgisayar destekli öğretim yöntemi (gösterip yaptırma yöntemi) Uygulama, Alıştırma yapma Bilgisayar
Grup çalışması yöntemi Grupla çalışma becerisi kazanma, Akrandan öğrenme, Karar verme Video çekimi, bilgisayar, kamera,
Deney ve laboratuvar yöntemi Uygulamaya dönüştürme, Psikomotor beceri kazanma, Planlama-yönetme, Araştırma, Düşünme, Karar verme, Problem çözme, Gözlem, Değerlendirme, Grupla çalışma becerisi kazanma, temel mesleki becerilerin kazanılması, vaka yönetimi pratiği yapma ve geri bildirim alma Parça görev öğreticileri, Statik mankenler, Dokunmatik sistemler/kompleks parça görev öğreticileri, Bilgisayar destekli simülasyonlar, standardize hasta
Sınıf dışı öğretim yöntemi

(inceleme, gezi, gözlem)

Bilgi-yaşam bağı kurma, Deneyim kazanma, İş birliği, Grupla çalışma becerisi kazanma Projektör, bilgisayar, tahta, kalem, silgi, defter
Proje yöntemi (seminer, tez gibi) Destekleme, Araştırma, İnceleme, Yaşayarak yapma Projektör, bilgisayar, tahta, kalem, silgi, defter
Bireysel çalışma yöntemi (seminer, tez gibi) Destekleme, Araştırma, İnceleme, Yaşayarak yapma Projektör, bilgisayar, tahta, kalem, silgi, defter
Beyin fırtınası yöntemi Problem çözme/çözüm üretme, Karar verme, Yaratıcı düşünme Tahta, kalem, silgi, bilgisayar
Rol oynama/yapma yöntemi İletişim becerilerinin geliştirme, Beceri öğrenme, Problem çözme, Özgüven gelişmesi, Bilgi pekiştirme Tahta, kalem, silgi, bilgisayar
Uygulama Bilgiyi kullanma, Uygulama, Grupla çalışma becerisi kazanma Kalem, silgi, defter, bilgisayar, projektör