Bilgisayar Becerileri Laboratuvarı 

Dijital Laboratuvarımızda ana bilgisayara bağlı 80 öğrenci bilgisayarı ve iki adet akıllı tahta bulunmaktadır. Bilgisayarlarda IBM SPSS (Sosyal Bilimler için İstatistik Programı) Statistics 23 Programı, BEBİS (Beslenme Bilgi Sistemi) Programı, Histoloji ve Patoloji bölümlerinin kullandığı ZEN Programı mevcuttur. Ayrıca Net Support School uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulama sayesinde kullanılan programlar, görseller ve sunumlar eş zamanlı olarak ana bilgisayardan akıllı tahtalara ve öğrenci bilgisayarlarına yansıtılarak uygulama dersleri ve sınavları yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, yüksek hızda internete sahip olan modern yapıdaki laboratuvarımızı ders dışında da kullanabilmektedir. Sadece lisans değil, lisansüstü eğitim alan öğrencilerimiz tez çalışmalarında, projelerinde, araştırmalarında öğretim elemanlarımız ile bu laboratuvarımızda çalışabilmektedir.