Anatomi Laboratuvarı 

İnsan anatomisi, vücudun yapısını, organları, sistemleri ve bunların birbirleriyle yapısal ilişkilerini yani komşuluklarını ve işlevsel özelliklerini inceler. Laboratuvarda eğitim, insan anatomisi ile ilgili temel teorik bilgilerin verilmesi sonrasında temel olarak kadavra ve maketler üzerinde yapılan uygulamalarla ve günümüz teknolojilerinin getirdiği sanal teknik ve simülasyonlarla pekiştirilir. 250 m²’den büyük bir alana sahip Anatomi laboratuvarımızda kadavra saklama ve fiksasyon ünitesi, maket odası, disseksiyon salonu ve derslik bulunmaktadır. Kadavra ünitesinde iki adet kadavra havuzu ve iki adet morg dolabı mevcuttur.