Kariyer Hikayeleri Etkinliği

Değerli SANKO Üniversitesi Ailesi,

Üniversitemiz Kariyer Yönlendirme Birimi tarafından 26.03.2021(yarın) saat 16.00’da Kariyer Hikayeleri – SANKO Üniversitesi Hemşirelik Öğrencileri Mezunlarla Buluşuyor  konulu etkinliğin ilki Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri ile gerçekleşecektir. Katılımlarınızı bekleriz.

Katılım Linki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzIwMjRmYjgtNjk4Zi00ZDM1LTg4MDktMzRhOTVlN2IyNjJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22da975c12-d9a8-4055-b140-6002be5ac914%22%2c%22Oid%22%3a%22056daee4-b901-400b-b639-5491dc25bd76%22%7d