Bilgi Sistemi

Öğrenciye ait kişisel ve akademik bilgilerin yer aldığı sistemdir.