GÜNEYDOĞU KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ SEMPOZYUMU

Publish Date: 20/01/2020

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. GÜNER DAĞLI:

– “BİLGİNİN ÇOK HIZLI ÜRETİLDİĞİ VE TÜKETİLDİĞİ GÜNÜMÜZDE, ÜNİVERSİTELERİN EN ÖNEMLİ GÖREVLERİNDEN BİRİ DE GENÇLERE BİLGİYİ ÜRETMEYİ ÖĞRETMEK OLMALI”

–  DİYALİZ HEKİMLERİ DERNEĞİ’NDEN UZMAN DR. HIDIR ARSLAN:

– “TÜRKİYE’DE 81 BİN HASTAYA HEMODİYALİZ, PERİTON DİYALİZİ VE ORGAN NAKLİ İLE TEDAVİ HİZMETİ VERİYORUZ”

Güneydoğu Kronik Böbrek Yetmezliği Sempozyumu, SANKO Üniversitesi, Diyaliz Hekimleri Derneği ve Türk Kalp-Damar Cerrahisi Derneği iş birliği ile düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Salonu’nda gerçekleşen sempozyumun açılışında bir konuşma yapan SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, bilimsel toplantılara ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bilimsel araştırmaların çok büyük evreler geçirerek günümüze ulaştığını belirten Prof. Dr. Dağlı, “Bilginin çok hızlı üretildiği ve tüketildiği günümüzde üniversitelerin en önemli görevlerinden biri de sadece var olan bilgiyi aktarmak değil, gençlere bilgi üretmeyi öğretmek olmalıdır. Bu öğrettiğimiz bilgiyi de halka yayabilmeli, onların kullanımına sunabilmeliyiz” dedi.

Prof. Dr. Dağlı, “SANKO Üniversitesi olarak kurulduğumuzdan günden bu yana öncelikli hedeflerimizden biri de öğrencilere bilgiyi öğretmek kadar bilgiyi nasıl kullanacaklarını ve üreteceklerini de öğretmektir” ifadelerini kullandı.

  1. HIDIR ARSLAN

Diyaliz Hekimleri Derneği’nden Uzman Dr. Hıdır Arslan, 2018 yılı Nefroloji Kayıt Sistemi Raporuna göre Nefroloji camiası olarak Türkiye’de 81 bin hastaya hemodiyaliz, periton diyalizi ve organ nakli ile tedavi hizmeti verdiklerini söyledi.

Uzman Dr. Arslan, hastaların diyaliz öncesi nefroloji polikliniği takip oranının yüzde 60, hemodiyaliz başlangıcında damara erişim (fistül) oranının yüzde 38 iken, acil şartlarında kateter ile hemodiyalize başlama oranının yüzde 60 civarında olduğuna vurgu yaptı.

Hemodiyalizde düşük akımlı diyalizör kullanımının yüzde 53, diyaliz yeterliliğinin yüzde 70 civarında olduğunu anlatan Uzman Dr. Arslan, “12 bin 232 hasta bu tedavi havuzumuza eklenirken 12 bin civarında hastamızın da hayatını kaybettiği anlaşılmaktadır” şeklinde konuştu.

“Buradan da anlaşılmaktadır ki, sağlık hizmeti çalışanı olarak başta siz değerli hekimler ve diğer sağlık çalışanı meslektaşlarımız ile birlikte ancak çok disiplinli yaklaşım ile bu sorunları çözebileceğimizi biliyoruz” diyen Uzman Dr. Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Diyaliz Hekimleri Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, işbirliği içinde olduğumuz bölgesel üniversite ve diğer sivil toplum kuruluşları ile yurdun değişik yerlerinde gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonrada yapmayı planladığımız toplantıların hastalarımızın sağ kalımını artırmasını engel olması temenni eder, verimli bir toplantı olmasını dilerim.”

OPR. DR. MESUT KÖSEM

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği’nden Opr. Dr. Mesut Kösem de Türkiye’de yaklaşık 62 bin hastanın son dönem kronik böbrek yetmezliği tanısıyla hemodiyalize girdiğine dikkat çekti.

Bu hastaların hemodiyalize girebilmesi için oluşturulan damar yollarının hayati öneme sahip olduğunu anımsatan Opr. Dr. Kösem, bu sempozyumu damar yolunu oluşturan kalp ve damar cerrahları ile bunu kullanan diyaliz ekibini bir araya getirmesi nedeniyle çok önemli gördüklerinin altını çizdi.

Türkiye’de damar yolu oluşturulması ve kullanımında sıkıntıların olduğunu bildiren Opr. Dr. Kösem, bu tür toplantıların karşılıklı görüş alışverişi ve tecrübelerin paylaşılması ile hastaların tedavisine katkıda bulunacağına inandıklarını kaydetti.

SEMPOZYUM

Açılış konuşmalarının arkasından, sempozyumun bilimsel kısmına geçildi. Dr. Mehmet Gürhan Bilgiç ve Dr. Âdem Sezen’in başkanlığını yaptığı “Kronik Böbrek Hastalığı” konulu oturumda, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden Uzman Dr. Mehmet Tuncay “Dünyada ve Ülkemizde Kronik Böbrek Hastalığı”, Hatay Devlet Hastanesi’nden Doç. Dr. Can Hüzmeli “Prediyaliz Dönemde Hasta Takibi ve Eğitimi”, İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Önder Yavaşcan “Kronik Böbrek Hastalığı” konularında bilgi paylaştı.

“Renal Replaman Tedavileri” konulu ikinci oturumda, Uzman Dr. Hıdır Arslan başkanlığında SANKO Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Orhan Gürer “Böbrek Naklinde Yeni Yaklaşımlar”, Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nden Dr. Âdem Sezen “Hemodiyalizin Dünü, Bugünü ve Yarını”, Uzman Dr. Mehmet Tuncay “Yeni Nesil Diyaliz Membranları” ile ilgili bilgi sundu.

Doç. Dr. Celalettin Karatepe ve Opr. Dr. Müslüm Polat’ın başkanlığındaki “Damaryolu” konulu üçüncü oturumda, Güneydoğu Diyaliz Merkezi’nden Hemşire Cemile Özyurt “Kateterlerin Kullanımı ve Bakımı”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Cemal Kocaaslan “AV Fistüllerinin Muayenesi ve Takibi”, Acıbadem International Hastanesi’nden Opr. Dr. Mesut Kösem “AV Fistül ve Greftlerin Kullanım Teknikleri”ni anlattı.

Güncel konuların ele alındığı son oturumda ise Prof. Dr. Önder Yavaşcan ve Dr. Onur Mihrimah Özberk başkanlığında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Uzman Dr. Hıdır Arslan “Hemodiyalizde Malpraktis” ile Acıbadem International Hastanesi’nden Opr. Dr. Mesut Kösem “Damaryolu Takibi ve Kanülasyonununda RDUSG” konularına değindi

SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Dr. İbrahim Konukoğlu, hekimler ve öğrencilerin katıldığı sempozyum, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla son buldu.