Seminer Duyuruları

Publish Date: 07/05/2019
Seminer Konusu  : Kadına Yönelik Şiddet          
Öğrenci :  Tuğba KONUKOĞLU
Danışman  :  Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU
Seminer Yeri   :  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu / 5. Kat
Seminer Tarihi / Saati                          :  18.04.2019 / 09:30
SEMİNER DUYURUSU
Seminer Konusu  : Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı     
Öğrenci :  Zeynep GÜL
Danışman :  Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU
Seminer Yeri  :  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu / 5. Kat
Seminer Tarihi / Saati                           :  18.04.2019 / 14:30
SEMİNER DUYURUSU
Seminer Konusu  :  Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlığı Geliştirme                                                               
Öğrenci :  Betül DİLSİZ
Danışman :  Dr.Öğr.Üyesi Betül AKTAŞ
Seminer Yeri  :  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu / 5. Kat
Seminer Tarihi / Saati                            :  18.04.2019 / 08:30
SEMİNER DUYURUSU
Seminer Konusu   : Okul Kazalarını Önlemede Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolü                                      
Öğrenci : Zeynep DURAK
Danışman : Dr.Öğr.Üyesi Betül AKTAŞ
Seminer Yeri                                          : Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu / 5. Kat
Seminer Tarihi / Saati : 18.04.2019 / 13:30
SEMİNER DUYURUSU
Seminer Konusu  : Yoğun Bakımda Ağrı Yönetimi ve Hemşirelik 
Öğrenci : Esra AKKAYA
Danışman : Prof. Dr. Arzu TUNA
Seminer Yeri  : Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu / 5. Kat
Seminer Tarihi / Saati : 16.05.2019 /13.00
SEMİNER DUYURUSU
Seminer Konusu  : Kolon Kanseri Hastalarının Bilgi Gereksinimleri
Öğrenci : Tuğçe Nur TOPRAK
Danışman : Prof. Dr. Arzu TUNA
Seminer Yeri : Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu / 5. Kat
Seminer Tarihi / Saati  : 16.05.2019 /14.00
SEMİNER DUYURUSU
Seminer Konusu  : Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı     
Öğrenci :  Zeynep GÜL
Danışman :  Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU
Seminer Yeri  :  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu / 5. Kat
Seminer Tarihi / Saati                           :  18.04.2019 / 14:30
SEMİNER DUYURUSU
Seminer Konusu  :  Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlığı Geliştirme                                                               
Öğrenci :  Betül DİLSİZ
Danışman :  Dr.Öğr.Üyesi Betül AKTAŞ
Seminer Yeri  :  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu / 5. Kat
Seminer Tarihi / Saati                            :  18.04.2019 / 08:30
SEMİNER DUYURUSU
Seminer Konusu   : Okul Kazalarını Önlemede Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolü                                      
Öğrenci : Zeynep DURAK
Danışman : Dr.Öğr.Üyesi Betül AKTAŞ
Seminer Yeri                                          : Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu / 5. Kat
Seminer Tarihi / Saati : 18.04.2019 / 13:30
SEMİNER DUYURUSU
Seminer Konusu  : Yoğun Bakımda Ağrı Yönetimi ve Hemşirelik 
Öğrenci : Esra AKKAYA
Danışman : Prof. Dr. Arzu TUNA
Seminer Yeri  : Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu / 5. Kat
Seminer Tarihi / Saati : 16.05.2019 /13.00
SEMİNER DUYURUSU
Seminer Konusu  : Kolon Kanseri Hastalarının Bilgi Gereksinimleri
Öğrenci : Tuğçe Nur TOPRAK
Danışman : Prof. Dr. Arzu TUNA
Seminer Yeri : Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu / 5. Kat
Seminer Tarihi / Saati  : 16.05.2019 /14.00
SEMİNER DUYURUSU
Seminer Konusu : Cerrahi AlanEnfeksiyonları ve Hemşirelik
Öğrenci : Mehmet ÇALIŞ
Danışman : Prof. Dr. Arzu TUNA
Seminer Yeri : Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu / 5. Kat
Seminer Tarihi / Saati : 23.01.2019 / 13.30
SEMİNER DUYURUSU
Seminer Konusu : Hipertansiyon Hastalarında İlaç Uyumu ve Hastalık Yönetimi
Öğrenci : İzzettin PEHLİVAN
Danışman : Dr. Öğr. Üyesi Betül AKTAŞ
Seminer Yeri : Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu / 5. Kat
Seminer Tarihi / Saati : 03.01.2018 / 13.30
SEMİNER DUYURUSU
Seminer Konusu : Okul Çağı Çocuklarında Enürezis
Öğrenci : Nihan DEMİRDÜZEN
Danışman : Dr. Öğr. Üyesi Betül AKTAŞ
Seminer Yeri : Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu / 5. Kat
Seminer Tarihi / Saati : 03.01.2018 / 14.30
SEMİNER DUYURUSU
Seminer Konusu : Türkiye’de Çocuk İşçiliği
Öğrenci : Hasan YETİŞ
Danışman : Dr. Öğr. Üyesi Betül AKTAŞ
Seminer Yeri : Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu / 5. Kat
Seminer Tarihi / Saati : 05.01.2018 / 10.30
SEMİNER DUYURUSU
Seminer Konusu : Cezaevi Hemşireliği
Öğrenci : İbrahim KARADEMİR
Danışman : Dr. Öğr. Üyesi Betül AKTAŞ
Seminer Yeri : Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu / 5. Kat
Seminer Tarihi / Saati : 05.01.2018 / 13.30
SEMİNER DUYURUSU
Seminer Konusu : Erkeklerde En Sık Görülen Kanser Türleri ve Tarama Programları
Öğrenci : Mehmet Yaşar GEZER
Danışman : Dr. Öğr. Üyesi Betül AKTAŞ
Seminer Yeri : Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu / 5. Kat
Seminer Tarihi / Saati : 05.01.2018 / 14.30