Tez Yazım Kılavuzu

Publish Date: 07/05/2019

Tez Yazım Kılavuzu

Ek1 Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzu

Ek2 Tez Biçimsel Değerlendirme Listesi

Ek3 Yüksek Lisans Dış Kapak

Ek3 Doktora Dış Kapak

Ek4 İç Kapak

Ek5 Tez Onay Sayfası (Yüksek Lisans)

Ek6 Tez Onay Sayfası (Doktora)

Ek7 Etik Beyan

Ek8 Özgeçmiş