Tanıtım

Meslek tanımı:

Fizyoterapist, hastalık ve özür durumlarından kaynaklanan ağrı ve fonksiyonel yetersizliklerle ilgili gerekli özel ölçme ve değerlendirmeleri yapan, ve bu değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak yaşam kalitesini arttırmak için uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayarak uygulayan profesyonel sağlık personelidir.

Öğretim süresi:

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün eğitim süresi 4 yıldır

Mezunların istihdam alanları:

 • Kamu ve Özel Hastaneler (devlet/özel hastaneler/tıp merkezleri/ 1. basamak sağlık hizmetleri)
 • Kamu ve Devlet Kuruluşları (SESAM, Huzurevi, bakımevi, çocuk esirgeme kurumları)
 • Spor Kulüpleri
 • Sağlıklı Yaşam Merkezleri ve Spor Merkezleri
 • Okullar ve Özel Eğitim Veren Okullar
 • Özel Eğitim Merkezleri
 • Huzurevi ve Bakım Evleri,
 • Belediyeler,
 • Evde Bakım Merkezleri,
 • Hastalıklara Özel Vakıf ve Dernekler
 • Yüksek Lisans, Doktora Derecelerini alarak akademik kadrolara atanabilmektedirler.

Mezuniyet Sonrası Özelleşme Alanları:

 • Spor Fizyoterapistliği
 • Nörolojik Rehabilitasyon; Erişkin-Çocuk Fizyoterapisti
 • Kardiyopulmoner Rehabilitasyon/ Solunum Fizyoterapistliği
 • Erişkin Kadın ve Erkek Sağlığı
 • El Rehabilitasyonu
 • Ortopedik-Romatolojik Rehabilitasyon
 • Ortez/Protez Rehabilitasyonu