Tanıtım

SANKO Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlanmıştır. 2018-2019 Bahar Yarıyılı itibariyle Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisan programı açılmıştır.

Program eğitim amacımız; sağlığın ve sağlık bilincinin arttırılması, hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu, sağlıklı yaşam tarzının benimsetilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılmasına öncülük eden fizyoterapistler yetiştirmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda; alana özgü bilgi, beceri ve klinik karar verme yetisine sahip; toplum yararını gözeten, teknolojik ve güncel kanıta dayalı gelişmeleri takip eden; araştırıcı, sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen mezunlar vermek ayrıca Fizyoterapi ve Rehabilitasyon biliminin gelişimine katkı sağlayacak, bireysel ve disiplinler arası çalışmayı ilke edinmiş fizyoterapistler yetiştirerek lisansüstü eğitim için temel oluşturmaktır.

Öğrencilerimiz 4 yıl boyunca temel tıp bilimleri, dahili bilimler, mesleki beceri kazandırmayı amaçlayan dersler, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve iş birliği yaptığımız devlet ve özel kuruluşlarda klinik uygulamalar yaparak yoğun ve kaliteli bir eğitim sürecini tamamlanmaktadır.

Mezuniyet Sonrası Özelleşme Alanları:

Spor Fizyoterapistliği

Nörolojik Rehabilitasyon; Erişkin-Çocuk Fizyoterapisti

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon/ Solunum Fizyoterapistliği

Erişkin Kadın ve Erkek Sağlığı

El Rehabilitasyonu

Ortopedik-Romatolojik Rehabilitasyon

Ortez/Protez Rehabilitasyonu

Mezunların İstihdam Alanları:

Kamu ve Özel Hastaneler (devlet/özel hastaneler/tıp merkezleri/ 1. basamak sağlık hizmetleri)

Kamu ve Devlet Kuruluşları (SESAM, Huzurevi, bakımevi, çocuk esirgeme kurumları)

Spor Kulüpleri

Sağlıklı Yaşam Merkezleri ve Spor Merkezleri

Okullar ve Özel Eğitim Veren Okullar

Özel Eğitim Merkezleri

Huzurevi ve Bakım Evleri,

Belediyeler,

Evde Bakım Merkezleri,

Hastalıklara Özel Vakıf ve Dernekler

Yüksek Lisans, Doktora Derecelerini alarak akademik kadrolara atanabilmektedirler.