Yönetim

Prof. Dr. Nevin ERGUN

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Hakan Polat

Bölüm Başkan Yardımcısı