Misyon

İnsan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, iletişim becerileri kazanmış, mesleki ve bilimsel donanıma sahip, tüm bunları evrensel ve kültürel değerleri gözeterek uygulayan fizyoterapist ve eğitimciler yetiştirmek, mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar yapmak, farklı disiplinlerle birlikte çalışmalar yürütmek, lisansüstü eğitim ve araştırmalar yapmak, fizyoterapi rehabilitasyon alanındaki teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek, toplum yararına sunmaktır.