Komite ve Komisyonlar

Strateji Planlama Komisyonu

Prof. Dr. Nevin ERGUN (Üniversite Strateji Planlama Komisyonu Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hakan POLAT (Üniversite Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Üyesi)

Arş. Gör. Meltem UZUN (Üniversite Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Üyesi)

Kalite Komisyonu

Arş. Gör. Meltem UZUN (Üye)

Burcu BAĞCI (Alt Çalışma Grupları-Eğitim Öğretim)

Mevzuat Komisyon

Prof. Dr. Arzu DEMİRGÜÇ (Üye)   

Engelli Öğrenci Birimi

Prof. Dr. Nevin ERGUN (Üniversite Birim Sorumlusu)

Üniversite Sosyal, Sanat, Kültür ve Kongre/Sempozyum Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu

Prof. Dr. Nevin ERGUN (Başkan)

Prof. Dr. Nazan TUĞAY (Başkan Yardımcısı)

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Prof. Dr. Nevin ERGUN (Üyesi)

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu

Prof. Dr. Nevin ERGUN (Üyesi)

SBF Fakülte Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Nevin ERGUN (Başkan)

Prof. Dr. Arzu DEMİRGÜÇ (Üye)

SBF FTR Muafiyet İntibak Komisyonu 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan POLAT

Öğr. Gör. Burcu BAĞCI

Arş. Gör. Pınar KUYULU HAKSAL

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Nazan TUĞAY (Üye)

Bölüm Kalite Komitesi:

Prof. Dr. Nevin ERGUN

Prof. Dr. Arzu DEMİRGÜÇ

Prof. Dr. Nazan TUĞAY

Dr. Öğr. Üyesi Hakan POLAT

Öğr. Gör. Burcu BAĞCI

Arş. Gör. Meltem UZUN (SBF Kalite Birim Sorumlusu)

Arş. Gör. Pınar KUYULU HAKSAL

Sınıf temsilcileri (1. 2. 3. ve 4. Sınıf)

Bilimsel, Sosyal Faaliyetler ve Öğrenci Toplulukları Komitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan POLAT (Voleybol Kulübü Akademik Danışmanı)

Arş. Gör. Meltem UZUN (Yenilikçi Genç Kalite öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı)

Arş. Gör. Pınar KUYULU HAKSAL (Fizyoyaşam Akademik Danışmanı)

Mezuniyet Komitesi          

Öğr. Gör. Burcu BAĞCI

Arş. Gör. Pınar KUYULU HAKSAL

3.sınıf ve 2.sınıf Öğrenci temsilcileri – Mezuniyet töreni

Tanıtım Düzenlenmesi Komitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan POLAT

Öğr. Gör. Burcu BAĞCI

Arş. Gör. Meltem UZUN

Arş. Gör. Pınar KUYULU HAKSAL

Öğrenci Değişimi Komitesi

Arş. Gör. Pınar KUYULU HAKSAL