İdari Personel

Asiye DOĞANYILMAZ
Fakülte Sekreteri
Bekir ÇİFTÇİ
SBF Bölüm Sekreteri
Esra TABUK
SBF Bölüm Sekreteri
Sefa Merve KÖK
Fakülte İdari Personel